nieuws

LIVEBLOG: verhoor Floor de Groot in raadsenquête Waterfront

Een raadsenquête moet opheldering geven hoe de gemeente Rotterdam zich vijf jaar lang voor 7,5 miljoen euro kon laten oplichten. De komende twee weken worden in totaal zestien ambtenaren en politici gehoord.
Vader en zoon Kan betaalden vijf jaar lang geen huur, maar declareerden wel voor miljoenen euro's aan niet-uitgevoerde verbouwingen. De openbare verhoren worden ook live uitgezonden.
De derde getuige is Floor de Groot. Hij is bij de gemeente Rotterdam in 2007 begonnen als hoofd Vastgoed, vanaf 2010 heeft hij een managementfunctie: hoofd technisch beheer.
18:00
Commissie: Hoe kon dit gebeuren zoveel jaren lang en zonder dat het opgemerkt werd?
De Groot: De direct verantwoordelijkheden en daar reken ik mezelf onder, hadden scherper moeten optreden en hebben soms teveel vertrouwen gegeven. Ook misten we op cruciale momenten, cruciale informatie. Het was niet duidelijk dat dit project uit de bocht vloog. Ik had het idee dat we bij dit project met een uitgavenpost van 1,5 à 2 miljoen euro te maken hadden. En hulp van de omgeving was onder de maat als gevolg van reorganisaties en veranderingen.
17:55
Commissie: Wat is de oorzaak van deze fraude?
De Groot: Dat is een hele trits. Ik heb te maken gehad met een medewerker die willens en wetens zo heeft gehandeld. Hij is never nooit bij me langs gekomen met een probleem. Het handelen van de mens is essentieel in deze. Hij heeft mij en het team in het ootje genomen, helaas achteraf constaterend.
Daarnaast maak je ook nooit mee dat je hier te maken hebt met een huurder en een aannemer die een ander gedrag vertonen dan wij gewend waren. Dan heb je te maken met de wet van Murphy.
17:45
Commissie vraagt specifiek naar het pand Waterfront.
De Groot: Dit is balen en hoop je nooit mee te maken. Ik ben willens en wetens in het ootje genomen. Dit hoop je aan het eind van je carrière niet mee te maken. Niemand heeft gezegd dit gaat fout.
Commissie: een groot aantal facturen is door u goedgekeurd?
De Groot: ja maar niet allemaal door mij
Commissie: maar wel een groot aantal. Nu blijkt dat die nooit zijn uitgevoerd en ook nooit toestemming voor is gegeven. Werd dat niet bijgehouden?
De Groot: Dit was een unieke situatie. De asset manager en technisch beheerder opereren hierin als duo. En we hebben te maken met een huurder die continu zegt dat pand onbruikbaar is.
De Groot: Ik heb meerdere keren gevraagd: klopt dit, zit dit snor?
Achteraf moet ik constateren dat deze projectmanager mij niet goed heeft ingelicht en geen controle heeft uitgevoerd. Ik had dit never nooit verwacht van deze medewerker.
17:20
De Groot: Als je met veel geld van de gemeente bezig bent, moet je een luis in de pels hebben. Die houdt je scherp en kritische vragen stelt. Dat is door alle veranderingen, wisselingen en op afstand werken verloren gegaan.Dit hebben we niet kunnen voorkomen en dat betreur ik ten zeerste. Toen ik in 2007 bij het OBR binnenkwam, gebeurde dat. Dan stonden ze in mum van tijd naast me en zeiden: Floor wat doe je nou?
Bij dit project (Waterfront) zijn we behoorlijk uit de bocht gevlogen.
17:15
Commissie: In 2014 moet de organisatie inkrimpen. Wat heeft u gedaan?
De Groot: Je had je beperkingen.
Commissie: u was ook mede-eigenaar om met de krimp in te stemmen?
De Groot: Daar ben ik het niet meer eens. Ze hebben me niet gevraagd om met krimp in te stemmen.
Commissie: dat verbaast me, u zat hoog in de organisatie?
De Groot: Toch is dat gebeurd.
17:05
Commissie: Hoe heeft u ruchtbaarheid gegeven aan problemen met nieuwe ICT-systeem?
De Groot: In toenemende mate ben je afhankelijk van ICT-systemen en als die draaien dan heb je een probleem. Overal zijn data beschikbaar, maar de kunst is die op een slimme manier koppelen.
Ik heb meerdere keren problemen op tafel gelegd en aangekaart. Het moet tijd krijgen om opgelost te worden. Kortom je acteert op hoop. Ik kan twee dingen doen. Ik kan ruzie maken met directeur, niet gedaan. Ik kan naar wethouder stappen, ook niet gedaan. Ik probeer het eerst zelf op te lossen, daarna probeer je eigen omgeving te beïnvloeden en alleen in uitzonderlijke situatie ga je hogerop.
17:00
Commissie: 1 juli 2013 Oracle is ingevoerd. Is die implementatie goed verlopen?
De Groot: Ik heb hier geen actieve rol in gespeeld maar ik was niet gelukkig dat Decade uit de lucht is gehaald. De invoering van Oracle was niet verantwoord.
16:55
Commissie: Directeur Verspui schrijft in 2013 in rapport dat de boel op orde is. Bent u daarmee akkoord?
De Groot: Zij heeft niet expliciet mijn mening gevraagd. Als ze dat gedaan zou hebben, zou ik hebben gezegd: nee. Er was nog veel werk te verrichten. Ik heb niet in de systemen gekeken of het op orde was. Er was toen veel informatie maar het was een hell of a job om alle informatie op orde te hebben.
Deelt u de mening dat de organisatie op orde was over het geheel?
Ik heb het niet vastgesteld, dus ik kan het niet zeggen.
16:45
De Groot: In 2011 treedt een nieuwe directeur aan. Zij maakt balans op, constateert achterstand bij met name debiteuren (één van die debiteuren zat in dit pand) maar ook bij crediteuren. Er zijn toen forse stappen gezet in die periode.
Al het gemeentelijk vastgoed was inmiddels overgedragen. Maar er ontbraken heel veel gegevens. In 2012 was er veel ambitie maar weinig geld. We zaten in een lastige situatie. We hadden te maken met een grote reorganisatie, een overbelaste organisatie en een organisatie die overstapt op nieuw ICT-systeem (Oracle).
16:30
Commissie: Had u voldoende controllers bij?
De Groot: Nee dat is een terugkerend probleem; dat was onderbelicht. Er was te weinig gekwalificeerd personeel daarvoor in dienst hadden. Dat heb ik aangekaart in het managementteam. Daar kwam geen goed antwoord, ik ben zelfs bij wethouder langsgeweest De wethouder heeft gezegd dat ie het probleem ziet en wil meedenken. Slot van het liedje was: het bleef zoals het was. Je doet het met de mensen die je hebt.
Commissie: Daar heeft u het bij gelaten?
De Groot: Nee, Ik heb meerdere keren het aangekaart daarna bij de directeur (van het OBR)
16:00
De Groot: Ik trof in 2007 een organistie aan die niet onder controle was. De afdeling vastgoed had te weinig kwaliteit en was overbelast. Medewerkers deden hun stinkende best. Een centrale vastgoed-organisatie moest worden neergezet. Ik startte met vijf medewerkers en binnen vijf jaar moest dat uitgroeien tot 25.