nieuws

LIVEBLOG: teruglezen verhoor Sjaco Trouwborst in raadsenquête Waterfront

Sjaco Trouwborst
Sjaco Trouwborst
Een raadsenquête moet opheldering geven hoe de gemeente Rotterdam zich vijf jaar lang voor 7,5 miljoen euro kon laten oplichten. De komende twee weken worden in totaal zestien ambtenaren en politici gehoord.
Vader en zoon Kan betaalden vijf jaar lang geen huur, maar declareerden wel voor miljoenen euro's aan niet-uitgevoerde verbouwingen. De openbare verhoren worden ook live uitgezonden.
Op de tweede dag van de openbare verhoren is de tweede getuige Sjaco Trouwborst. Hij is clustercontroller bij de dienst Stadsontwikkeling. Hij is eind 2010 begonnen. Als financiëleman houdt hij toezicht op wat de organisatie uitgeeft.
14:30
De commissie wil van Sjaco Trouwborst weten of binnen de afdeling Vastgoed financiële gegevens beschikbaar waren voor leidinggevenden.
Trouwborst: Gegevens zijn aangeboden aan het management, in ieder geval aan mevrouw Verspui, mevrouw Brugts en de heer De Groot. Dat werd per mail aangeboden en het werd ook voor de hele afdeling op een harde schijf geplaatst.
Commissie: Zij zeggen dat ze de cijfers niet kenden. U stelt dat ze wel vanuit Oracle in te zien waren en ze ook zijn aangeboden. Heeft u daar een verklaring voor?
Trouwborst: Nee
Commissie: Wat zij zeggen, is niet waar?
Trouwborst: Dat is niet waar.
Commissie: Wat is volgens u de verklaring dat de fraude zo lang heeft kunnen duren?
Trouwborst: Niet omdat de informatie afwezig was. De vraag is wel; Kijkt iemand daarnaar. Of iemand het niet kon lezen, dat vind ik speculeren.
Trouwborst: Je had geen hogere excel-kennis nodig om je eigen objecten te bekijken. Je kon als asset manager zo selecteren op objecten.
Trouwborst: De afdeling Vastgoed was niet ontstoken van informatie om te kunnen sturen. Ik beoordeel de situatie niet als uitstekend maar je kan ermee werken.
14:00
Trouwborst: We hebben veel tegelijkertijd veranderd. We hebben het systeem vervangen en we hadden een krimp-opgave. Dat heeft ertoe geleid dat de stabiliteit van de afdeling Vastgoed onder druk heeft gestaan.
13:40
Commissie: Externe accountant maakt opmerkingen dat bji vastgoed fundamenteel een aantal zaken niet op orde zijn. Er worden verbeter trajecten ingezet maar het blijft jaar na jaar niet goed gaan.
Trouwborst: We hebben constant verbeteringen doorgevoerd maar ik moet ook constateren dat het onvoldoende beklijft in de kern van de organisatie. Daardoor moet je een paar keer opnieuw beginnen. Het verankeren van veranderingen is niet afdoende.
Comissie: Eind 2013 wordt gezegd: we zijn op orde. Als voorbeeld wordt genoemd dat afdeling Vastgoed samen met team incasso op huurachterstanden zit. Wij lezen van de externe accountant terug dat zaken juist onvoldoende gewaarborgd zijn.
Trouwborst: Hier geldt als je zaken niet dagelijks op orde houdt en daarop stuurt, dan zakt het zo weer weg. In het najaar van 2014 constateren we dat Vastgoed er nog niet was en daarna wordt het traject Fit for the Job ingesteld.