nieuws

Verhoor Henk Rotgans bij raadsenquête Waterfront

Henk Rotgans
Henk Rotgans
Een raadsenquête moet opheldering geven over de vraag hoe de gemeente Rotterdam zich vijf jaar lang voor 7,5 miljoen euro kon laten oplichten. De komende twee weken worden zestien ambtenaren en politici gehoord.
Vader en zoon Kan betaalden vijf jaar lang geen huur, maar declareerden wel voor miljoenen euro's aan niet-uitgevoerde verbouwingen. De openbare verhoren worden ook live uitgezonden.
Op de tweede dag van de openbare verhoren was het de beurt aan de derde getuige Henk Rotgans. In 2008 trad hij aan als directeur Vastgoed van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). Hij was betrokken bij het opzetten van een centrale vastgoedorganisatie waaronder alle 3000 objecten van de gemeente Rotterdam vallen. Daarvoor zat het gemeentelijk vastgoed versnipperd door de stad, bij deelgemeenten en bij verschillende diensten als Sport & Recreatie, Onderwijs of Cultuur.
17:30
Commissie: Was er een cultuur binnen de organisatie om problemen aan te kaarten?
Rotgans: Nee. Er kwam onvoldoende informatie uit de organisatie om te kunnen bijsturen. Dat betekende extra aandacht voor mij, voor de portefeuillemanagers en voor het het hoofd Bedrijfsbureau. Je moest er constant achteraan, constant vragen stellen, constant informatie ophalen. Dat was één van de lessen van de Museum-parkgarage. Dat mensen niet van nature de neiging hebben om een probleem bij een ander neer te leggen. Ze lossen het liever zelf op.
Eén van de acties was een klimaat creëren dat je dingen kunt melden. En per dossier inzicht krijgen in de risico’s die er zijn en je niet laten wegsturen.
17:15
Ik kan me heel weinig herinneren van het dossier Boompjeskade. Eén ding kan ik me herinneren, dat er een relatie tussen het poppodium Watt en Boompjeskade. Maar welke weet ik niet meer. En in mijn overdrachtsdossier heb ik één regel kunnen vinden. Daar staat dat er een huurachterstand is van 135.000 euro en dat er overleg moet plaatsvinden met de dienst Kunst & Cultuur.
Commissie: Was u betrokken bij aangaan van het huurcontract?
Henk Rotgans: Ik kan me dat niet herinneren.
Commissie: Er lag een negatieve kredietwaardigheidstoets. Als u daarvan weet had gehad, had u dan getekend?
Rotgans: In eerste instantie zou ik niet tekenen. Er kunnen omstandigheden zijn om het wel te doen. Maar in principe doe je het niet. Ik ken geen kredietwaardigheidschecks uit die periode bij Vastgoed.
Ik heb me afgevraagd waarom ik me dit dossier niet kan herinneren. Er liepen heel veel dossiers, er liepen grote dossiers die mijn aandacht verlangden.
17:00
Commissie: Toen u vertrok was toen de boel op orde?
Ik ben in mei 2011 vertrokken. IN het overdrachtsdossier heb ik geschreven dat de organisatie na drie jaar een heel eind op weg is. Ik heb gezegd dat het onbewust bekwaam was wetende dat er nog heel veel dingen gedaan moesten worden.
16:45
Commissie: Hoe was afdeling Control hierbij betrokken? Waren die wel regelmatig aanwezig?
Henk Rotgans: hoe dat precies was georganiseerd moet ik u schuldig blijven, maar die waren er zeker wel bij aanwezig.
Henk Rotgans: In die periode heb ik meerdere keren moeten constateren dat dingen niet goed liepen. Het ging niet altijd om meer mensen of meer geld. Soms ging het er ook om dat mensen moeten doen wat we hebben afgesproken. Het was nog geen bedrijf dat in routine was, ik had de taak om een professionele organisatie neer te zetten.
16:30
Commissie: Dossiers waren niet op orde en gold dat ook voor de kwaliteit van de ambtenaren? Rotgans: In de loop der tijd werd duidelijk dat we kwaliteit misten.
Rotgans: Ik heb heel vaak met mijn wethouder en mijn algemeen directeur (Adriaan Visser, nu D66-wethouder Financiën) gesproken over de voortgang van de projecten, de risico’s die we liepen en die risico’s beheersen. Ik heb daarbij altijd steun en begrip van hen gehad.
De heer Visser heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van de centrale vastgoedorganisatie.
Er waren heel veel dossiers die tegelijk liepen.
16:15
Henk Rotgans: Het was een portefeuille waar heel veel ontbrak en het zat ver in de organisatie weggestopt. Toen we het optilden, werd duidelijk dat veel informatie ontbrak. Het was een risicovolle klus. In het begin bemoeiden zich ook heel veel mensen zich met de objecten en dossiers. Niet alleen op het stadhuis maar ook bestuurders bij de deelgemeente.
De rode draad in de drie jaar dat ik directeur was, was inzicht krijgen en het ordenen van het vastgoed. In het eerste jaar heb ik gezegd ik heb 1000 dossiers en ik heb er 150 op orde. Er was veel incompleet en er waren veel probleemdossiers.
Henk Rotgans: “Het kind is pas drie jaar oud, dus het was nog lang niet klaar.”