nieuws

Zuid-Holland houdt vast aan Vijfheerenlanden

Zuid-Holland blijft zich verzetten tegen een overdracht van de fusiegemeente Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten. Provinciale Staten Utrecht stemde woensdag met juist grote meerderheid in met het binnenhalen van de nieuwe gemeente.
Eind maart stelde het provinciebestuur van Utrecht het definitieve advies vast om Vijfheerenlanden te integreren in Utrecht. In Leerdam en Vianen was daar draagvlak voor, in Zederik niet. Dat advies is nu door de Utrechtse Provinciale Staten overgenomen met 34 voor en 8 stemmen tegen.
Utrecht was door het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om te adviseren over bij welke provincie de nieuwe gemeente zou moeten gaan horen. Eerder waren de provincies er onderling niet uitgekomen. Zuid-Holland zegt dat in het definitieve advies onvoldoende is gekeken naar de effecten van de herindeling op de samenwerking in de Zuid-Hollandse en Utrechtse regio.

Welk argument telt?


De twee provincies verschillen fundamenteel van inzicht over welke argumenten doorslaggevend moeten zijn voor de herindeling. Utrecht gaat uit van de wensen van de meerderheid van de bewoners. "Wij hebben gesteld dat voor de provinciekeuze primair de regionale belangen en effecten bepalend moeten zijn", schrijft GS van Zuid-Holland.
De provincie vindt dat de fusiegemeente een onlosmakelijk deel is van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ze is meer verweven met Gorinchem, de Drechtsteden en de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden, dan met plaatsen in Utrecht.
Naast de onderlinge banden tussen verschillende gemeenten, vraagt de provincie Zuid-Holland zich ook af wat de fusiegemeente nu eigenlijk oplevert. Zuid-Holland is bang dat door de opsplitsing van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de twee gebieden "als buitenste ring bij de stedelijke agglomeraties worden gevoegd." Liever zit de provincie dat zich een sterk regionaal cluster met een eigen identiteit kan ontwikkelen.
Het Utrechtse advies voor de herindeling gaat nu naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat moet de knoop doorhakken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl