nieuws

'Beheer cultuurpanden Rotterdam schiet tekort'

De Boompjeskade
De Boompjeskade
Het beheer van ruim 1400 gemeentelijke panden voor culturele activiteiten in Rotterdam, zoals het Luxor Theater, De Doelen en museum Boijmans, schiet ernstig tekort. Onderhoud en financiële controle zijn onvoldoende geregeld. Dat constateert de Rekenkamer Rotterdam donderdag in een rapport over het beheer van de maatschappelijke gebouwen in de stad met een waarde van 1,2 miljard euro.
Dat gebrek aan controle en overzicht ''heeft de omstandigheden gecreëerd waarin de casus Boompjeskade kon ontstaan'', aldus de Rekenkamer. Op het ogenblik onderzoekt een gemeentelijk enquêtecommissie de miljoenenfraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront aan de Boompjeskade.

Onvoldoende


Volgens de Rekenkamer heeft de gemeente ''haar verantwoordelijkheid voor een goed beheer en onderhoud van haar culturele panden onvoldoende genomen''. Cruciale documenten zijn onvolledig of afwezig. Controle en verantwoording over uitvoering van onderhoud vindt niet structureel plaats. Ook is er een gebrekkige dossiervorming en registratie van het vastgoedonderhoud.
Ook het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is niet op orde. Zo zijn de huuropbrengsten niet toereikend om tijdig onderhoud te verrichten en onderhoudsreserves op te bouwen. De gemeente is meer geld kwijt aan onderhoudskosten dan er aan huuropbrengsten binnenkomen.

Belemmerde rol


Ook heeft volgens de Rekenkamer het Rotterdamse college een belemmerende rol gespeeld bij de uitvoering van een goed beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. De invoering van een nieuw ICT-systeem, een grote reorganisatie en inkrimping hebben een negatief impact gehad op de werkdruk bij de afdeling Vastgoed.
De rekenkamer ontraadt de afdeling verder in te krimpen.
Het college van B en W neemt bijna alle conclusies over en zal die toepassen bij de aanpassingen in het beheer van de gemeentelijke panden.