nieuws

Onderzoeksraad weer kritisch over Shell Moerdijk

Shell Moerdijk heeft andermaal de veiligheid niet op orde gehad. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de ontsnapping van 27 ton ethyleenoxide, eind 2015.
De ontsnapping van de kankerverwekkende stof had geen gevolgen voor de directe omgeving. Het gebeurde in kleine hoeveelheden en op twintig meter hoogte, waarna de stof zich vermengde met de lucht.
''Shell Moerdijk schatte vooraf het risico van een omvangrijke emissie van ethyleenoxide laag in'', concludeert de Onderzoeksraad. ''Als een bedrijf zich te eenzijdig richt op de veiligheid van het proces, kan er een blinde vlek ontstaan voor een ernstig veiligheidsrisico voor medewerkers en omwonenden.''
De maatregelen om een ongeplande uitstoot te voorkomen en te detecteren, waren niet voldoende. ''De raad concludeert dan ook dat Shell Moerdijk de risico’s op een dergelijke uitstoot niet beheerste.''

Afsluiter

De oorzaak van het lek was volgens Shell zelf een afsluiter die bij reparatiewerkzaamheden werd opengezet en daarna niet werd gesloten. Direct na de ontdekking van het lek, op 27 januari 2016, is de afsluiter alsnog gesloten.
''Het spreekt voor zich dat dit lek niet had mogen gebeuren'', laat een woordvoerder van Shell in een reactie weten. ''Het is niet in overeenstemming met onze eigen veiligheidsstandaard. Dat het heeft plaatsgevonden, betreuren wij dan ook zeer.''

Herhaling

Het is niet de eerste keer dat bij Shell Moerdijk de veiligheid in het geding was. In de afgelopen tien jaar heeft de Onderzoeksraad diverse onderzoeken uitgevoerd.
Na de brand in 2014 concludeerde de Onderzoeksraad in een rapport dat Shell Moerdijk kritischer op de veiligheid moet zijn. Ook moest er lering worden getrokken uit voorgaande onderzoeken.

Justitie

Naar aanleiding van de brand in 2014 loopt er nog een onderzoek door justitie. Er is nog geen beslissing genomen of Shell Moerdijk wordt vervolgd.