nieuws

Enquête Waterfront: topambtenaar had slapeloze nachten

Grote veranderingen, zoals de invoering van nieuwe software bij de gemeente, een gigantische inkrimping en een verhuizing gaan schuil achter de miljoenenfraude bij het voormalig poppodium Waterfront. Dat zegt Hans Beekman op de derde dag van de openbare verhoren van de raadsenquête naar de fraude.
"De opdrachten waren allemaal begrijpelijk maar als optelsom heeft het heel erg veel van de mensen gevraagd. Uiteraard heeft me dat slapeloze nachten bezorgd. Ik zou het niet nog een keer doen."

Eindverantwoordelijk


Beekman was directeur Ruimtelijke Economische Ontwikkeling (REO) en in die functie betrokken bij de reorganisatie van het ambtelijke apparaat van de gemeente Rotterdam.
Hij was eindverantwoordelijk voor de afdeling Vastgoed dat ongeveer 3000 panden van de gemeente Rotterdam beheert en verhuurt. Vanaf 2011 gaan zelfstandige gemeentelijke diensten op in de dienst Stadsontwikkeling; daar valt REO onder.
De huurders van het gemeentelijk pand Waterfront declareren voor miljoenen euro's aan verbouwingen die achteraf niet blijken te zijn uitgevoerd. De gemeente heeft al 7,5 miljoen euro uitbetaald als een ambtenaar in de zomer van 2015 ontdekt dat er sprake is van onregelmatigheden.

Oracle


Beekman schetst een beeld van een ambtelijk apparaat dat heel veel voor de kiezen krijgt. "Het hele cluster Stadsontwikkeling moest van 1100 naar 500 man, er werd een nieuw administratie-systeem ingevoerd en we verhuisden van de Marconitorens naar de Kop van Zuid. Alle afdelingen stonden onder spanning en dat heeft het college ook geweten."
Tijdens de openbare verhoren hebben ook andere betrokken ambtenaren geklaagd over de vele veranderingen.
De invoering van het ICT-systeem Oracle in juli 2013 springt daarbij eruit. Beekman erkent dat de dagelijkse leiding van de afdeling Vastgoed meerdere malen problemen heeft aangekaart over informatie die niet uit het nieuwe systeem te halen was en hoe mensen daardoor hun werk niet goed konden doen.
Beekman citeert uit een mail die leidinggevende Brugts hem stuurt: "Na anderhalf jaar is het gebruik van Oracle nog altijd zorgwekkend. Maandelijks is een groot aantal handelingen nodig om de boel te laten functioneren."

Grondig onderzoek


De financieel verantwoordelijke ontkent tijdens zijn verhoor dat informatie afwezig was. Het was soms moeilijk te vinden maar je had ook geen hogere Excel-kennis nodig om erover te beschikken.
Volgens Beekman was er inderdaad onenigheid tussen de verschillende gebruikers van het systeem en is daarover gesproken om de boel op orde te krijgen. Onder zijn leiding is het programma Fit for the Job ingezet om specifiek de ambtenaren van Vastgoed bij te schaven.
De onvolledigheid van informatie leidde uiteindelijk tot de invoering van een dashboard en dat heeft er mede voor gezorgd dat de Waterfront-zaak in 2015 boven tafel kwam.
Dat is ook het moment dat Beekman als directeur voor het eerst met het dossier wordt geconfronteerd. "Ik heb toen aangegeven dat de onderste steen boven moest komen en dat duidelijk moest worden hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit is onacceptabel en hier is vervolgonderzoek nodig."
Beekman benadrukt dat het gaat om grondig onderzoeken en niet om beschuldigen. "Wijs geen zondebokken aan tenzij bewezen kan worden dat er fraude is gepleegd."

Voorkomen


Bij het slotwoord van haar verhoor heeft leidinggevende Brugts aangegeven dat ze zich gekwetst voelt omdat de afdeling Vastgoed zo in het verdachtenbankje wordt weggezet.
Beekman reageert: "Mensen gaan naar elkaar wijzen en hun straatje schoonvegen. De onderste steen bovenhalen, moet gebeuren op basis van feiten en analyse. Het gaat niet om naar elkaar te wijzen wie wat fout heeft gedaan, maar streef naar een goede afdeling Vastgoed en tref maatregelen om herhaling te voorkomen."
Volgens Beekman werkt er bij de afdeling Vastgoed een grote club mensen die naar eer en geweten in moeilijke omstandigheden hun stinkende best heeft gedaan.

Niet nog een keer


Aan het einde van het verhoor wilde de enquêtecommissie weten of Beekman zich zorgen maakte over de geplande inkrimping op een afdeling die al overbelast was. En of hij niet op een rode knop had moeten drukken.
Tegenover de commissie erkent Beekman dat hij het niet nog een keer zou doen. Hans Beekman: "Ja, ik heb hier mee geworsteld. Het is één van de redenen dat ik ben vertrokken. Ik ben op verzoek directeur geworden."
"Je bent loyaal, neemt verantwoordelijkheid en weet dat het een onaangename job is. De stad staat er nu goed voor maar als ik terugkijk: was het het waard? Nee ik zou het niet nog een keer doen."