nieuws

Enquête Waterfront: 'Vastgoed was niet grootste zorg'

"Vastgoed was niet het grootste aandachtspunt." Dat heeft de directeur van Stadsontwikkeling, Ron Voskuilen, gezegd tijdens zijn verhoor over de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront.
Voskuilen was directeur van de dienst Stadsontwikkeling van 2011 tot en met 2014. In mei 2014 verandert Vastgoed van een aparte directie in een afdeling van Stadsontwikkeling. In 2010 bezit Rotterdam ruim 3000 panden ter waarde van 3,5 miljard euro. Inmiddels is het gemeentelijk vastgoed afgeslankt tot 2300 panden met een waarde van 1,6 miljard euro.
"Ik wist wel dat vastgoed niet op orde was en behoorlijk versnipperd. Er lag een grote opgave om van alle kruimels één geheel te maken maar de signalen waren niet negatief. Het vergde geen speciale aandacht van de directeur van Stadsontwikkeling."

Focus


"Mijn focus lag meer op grondexploitatie en grote projecten", vertelt Voskuilen aan de enquêtecommissie. Als directeur van Stadsontwikkeling had hij frequent overleg met wethouder Hamit Karakus. "We hadden het meer over projecten dan over het grote geheel." Tijdens de wethoudersperiode van Karakus (2006-2014, PvdA) zijn in Rotterdam het nieuwe Centraal Station, De Rotterdam op de Kop van Zuid en de Markthal tot stand gekomen.
Wethouder Ronald Schneider heeft Voskuilen maar kort meegemaakt. "Hij moest geïntroduceerd worden in het speelveld van stedelijke ontwikkeling."
Tijdens het verhoor geeft Voskuilen toe dat hij de complexiteit van de portefeuille Vastgoed heeft onderschat. "Ik heb me niet goed gerealiseerd hoeveel vastgoed Rotterdam in haar bezit heeft en hoe gevarieerd het is. Ook wist ik niet wat er allemaal bij het beheer en de verhuur van de panden kwam kijken en hoe er in het verleden mee is omgegaan."

Overstappen op een nieuw systeem


In 2013 moet het hele ambtelijke apparaat met 12.000 werknemers met hetzelfde administratie-systeem gaan werken. Met de invoering van het ICT-systeem Oracle wil de stad de efficiëntie vergroten en de kosten verlagen.
Voskuilen: "Ik heb als concerndirecteur van Stadsontwikkeling ingestemd met de invoering van Oracle. Ik zag wel risico’s en dat was reden om kritisch te zijn maar geen reden om het uit te stellen."
Na de invoering kreeg Voskuilen signalen binnen dat het nieuwe systeem bij de afdeling Vastgoed niet lekker functioneerde. "Ik kreeg vooral te horen dat veel facturen op een grote berg terecht kwamen en niet betaald werden."
Bij zijn vertrek in 2014 laat Voskuilen niet een organisatie achter die op orde is. "Ik durf dat niet te beweren maar een goede beweging was in gang gezet."

'Wees zuinig op de werkvloer'


Via nu.nl hoort Voskuilen voor het eerst van de affaire Boompjeskade. "Ik dacht toen shit omdat het onder mijn verantwoordelijkheid zich heeft afgespeeld."
Volgens de enquêtecommissie schetst Voskuilen een beeld van een krappe formatie, de boel niet op orde en een gebrek aan informatie. Is de fraude in deze context te verklaren?
Voskuilen: Het nieuwe systeem had het juist moeten voorkomen. Deze kwestie begint in een tijd dat het nog erger was gesteld met de organisatie, en het is ook de vraag hoeveel controllers heb je nodig om excessen te voorkomen als mensen moedwillig zaken verzwijgen."
Bij zijn slotwoord neemt Voskuilen het op voor de ambtenaren: "Zij zetten zich met 150% in om de stad vooruit te helpen. Ik zou het zonde vinden als de duimschroeven verder moeten worden aangedraaid. Dan gaan er mensen vertrekken en die heb je juist hard nodig. Dat zou veel schade kunnen aanrichten. U mag over mij schrijven wat u wilt, wees zuinig op de werkvloer."