nieuws

Veilig Thuis in Rotterdam scoort onvoldoende

Kindermishandeling
Kindermishandeling
De Veilig Thuis-organisatie in de regio Rijnmond krijgt een onvoldoende. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Van de 26 regio's scoorden er twee geen voldoende.
In de regio Zuid-Holland Zuid krijgt Veilig Thuis van de samenwerkende inspecties wel een voldoende.
Veilig Thuis is de opvolger van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het meldpunt voor huiselijk geweld.

Wachtlijsten

Veilig Thuis in de regio Rijnmond scoort onder andere slecht omdat er lange wachtlijsten zijn. Wel wordt er in acute situaties altijd direct actie ondernomen. De meeste afdelingen hebben de wachtlijsten weggewerkt, maar dat geldt niet voor de afdeling Rotterdam-Rijnmond.
Het onderzoek dat Veilig Thuis doet na een melding mag niet langer dat tien weken duren. Daarna moet een passende oplossing zijn gevonden. De maximale doorlooptijd wordt door veel Veilig-Thuis-instellingen nog niet gehaald.
Op basis van de opgestelde verbeterplannen verwachten de inspecties dat de problemen binnen een halfjaar zijn opgelost.