nieuws

'Ambtenaren misleidden directeur Vastgoed bij miljoenenfraude'

"Misleiding komt heel erg dichtbij." Dat zegt Petra Verspui tijdens haar verhoor van de raadsenquête naar de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront in Rotterdam. Verspui was directeur Vastgoed van 2011 tot 2014 en heeft met de malafide huurders afspraken gemaakt die nooit zijn nageleefd. "Niemand heeft bij mij over dit dossier aan de bel getrokken."

Nepfacturen

Vader en zoon Kan hebben vijf jaar lang geen huur betaald voor het pand aan de Boompjeskade, maar wel rijkelijk gefactureerd voor verbouwingen die grotendeels niet zijn uitgevoerd. De gemeente heeft die facturen voor 7,5 miljoen euro klakkeloos uitbetaald.
Via een brief aan voormalig wethouder Karakus raakt Verspui betrokken bij het dossier. In die brief beklagen de heren Kan zich dat het pand vanwege gebreken niet te exploiteren is. Zij gaat met vader en zoon Kan in gesprek en gaat ook ter plekke kijken.

Ongebruikelijk

In 2012 sluit Verspui met de huurders een ongebruikelijke overeenkomst. Op kosten van de gemeente mogen de huurders voor 350.000 euro het pand opknappen en een deel van de achterstallige huur wordt kwijtgescholden. Voorwaarde is dat ze nu wel huur gaan betalen.
Verspui: "Ik heb deze overeenkomst goedgekeurd om een ondernemer weer te kunnen laten ondernemen. Er was een lang lopende discussie over het betalen van de huur en het wel of niet kunnen exploiteren van het pand. Mijn medewerkers gaven aan dat wij als huisbaas steken hadden laten vallen als het gaat om onderhoud."

Verzwegen informatie

Tijdens het verhoor legt Verspui uit dat ze haar medewerkers om alle relevante informatie heeft gevraagd, maar die niet heeft gekregen. "Pas sinds het onderzoek van SBV Forensics in 2016 weet ik dat er meer informatie is."
De directeur Vastgoed wist daardoor niet dat vader Kan al grote onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd en daarvoor forse sommen geld heeft ontvangen.
Ook is bij Verspui onbekend dat er een incassotraject vanwege huurachterstand is gestart en ook weer is ingetrokken. Het bestaan van een negatieve krediettoets ter controle voor het huurcontract in 2010 wordt ook verzwegen.

Misleiding

"Misleiding komt heel erg dichtbij. Ik begrijp niet waarom deze informatie niet met mij is gedeeld. Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat niet doen", zegt ze maandag tijdens het verhoor.
Overigens controleert Verspui niet of de huurders de afspraken naleven, ook al wordt ze daar nog wel aan herinnerd. Vader Kan hangt namelijk twee keer aan de lijn bij het secretariaat en wil Verspui te spreken krijgen. "Ik heb hem zelf niet gesproken, maar wel mijn medewerkers erop gezet om het op te lossen."

'Inkrimping geen oorzaak'

Opmerkelijk is dat Verspui zich verzet tegen het idee dat de inkrimping van het personeel en de invoering van één administratiesysteem voor het hele ambtelijke apparaat, een belangrijke oorzaak zijn voor het voltrekken van deze miljoenenfraude.
Tijdens de openbare verhoren van vorige week hebben meerdere getuigen aangegeven dat er te veel tegelijkertijd moest veranderen en dat een oplichter misbruik heeft gemaakt van de chaos.
Verspui: "Er waren geen alarmbellen en ook geen klachten dat er informatie ontbrak. Ik vind het onterecht dat zij beweren dat ze niet konden signaleren."