nieuws

Werkloosheid is het hoogst in de regio Rijnmond en in Rotterdam

© Archief
Van alle regio's in Nederland heeft Rijnmond de hoogste werkloosheid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers.
In het Rijnmondgebied heeft 8,2 procent van de beroepsbevolking geen baan. Het landelijk gemiddelde ligt op 6 procent.
Van alle gemeenten heeft Rotterdam de meeste werklozen, daar heeft ruim 11 procent geen baan. Volgens het CBS werd de economische groei van Rotterdam vooral geremd door een terugval in het vervoer en de opslagbranche. Regio Gorkum doet het goed en heeft het laagste percentage werklozen: 4,7 procent.
Dat Rotterdam van de grote gemeenten al jaren de hoogste werkloosheid heeft, is niet heel verwonderlijk. In de stad wonen relatief veel laagopgeleiden en niet-westerse allochtonen en in die twee groepen is de werkloosheid bovengemiddeld.