nieuws

Raadsenquête Waterfront: wethouders Visser en Schneider op het matje

Wethouder Visser en Schneider
Wethouder Visser en Schneider
De openbare verhoren die de miljoenenfraude bij voormalig poppodium Waterfront moeten ophelderen, gaan woensdag weer verder. Wethouders Adriaan Visser (D66) en Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) moeten voor de enquêtecommissie verschijnen. De twee zijn eindverantwoordelijk voor het dossier en vormen het slotstuk in de verhoren van 16 betrokken ambtenaren en bestuurders van de afgelopen twee weken.
De openbare verhoren van medewerkers op de werkvloer, leidinggevenden en de ambtelijke top maken duidelijk dat de veranderingen binnen de gemeente Rotterdam elkaar in hoog tempo opvolgden. Tegen de achtergrond van een economische crisis moest het ambtenarenapparaat ook nog eens fors inkrimpen.
Volgens de klokkenluider in dit dossier heeft een malafide huurder handig misbruik weten te maken van een falend systeem. Ook de hoogste ambtenaar van de gemeente Rotterdam erkent dat het controlesysteem op alle fronten niet heeft gefunctioneerd, van het management, de boekhouding, het computersysteem tot de externe accountant. Ze hadden het allemaal kunnen en moeten zien, maar hebben niets gesignaleerd.

Fraude


De fraude in deze zaak kostte de gemeente Rotterdam ruim 7,5 miljoen euro. De raadsenquête moet aan het licht brengen hoe dit kon gebeuren.
Fraudeplegers in deze zaak zijn vader en zoon Kan die jarenlang het voormalig pand van Waterfront aan de Boompjeskade in Rotterdam huurden. Ze stuurden meerdere nepfacturen voor verbouwingen die nooit waren uitgevoerd. Ook betaalden de mannen nooit huur.

Onopgemerkt


Adriaan Visser wordt gehoord als wethouder Organisatie en als oud-directeur van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR). Hij is politiek verantwoordelijk voor een falend controlesysteem waardoor de fraude jarenlang onopgemerkt kon blijven. Ook is hij bestuurlijk verantwoordelijk voor de personele maatregelen die zijn genomen in deze zaak. Eén ambtenaar is ontslagen en één ambtenaar is geschorst. Zij worden ervan verdacht de malafide huurders bewust en onbewust een handje te hebben geholpen.
In 2010 was Visser directeur van de ambtelijke organisatie die met de malafide huurders in zee ging. Een negatieve krediettoets had dat moeten voorkomen maar die is genegeerd.

Verwijten


Ronald Schneider wordt gehoord als wethouder Stedelijke Ontwikkeling. Hij is de politieke baas van de dienst Stadsontwikkeling en bestuurlijk verantwoordelijk voor het dossier Boompjeskade.
Ambtenaren verwijten de wethouder dat hij bewust op zoek is naar schuldigen binnen de eigen organisatie. Eén van de eerdere getuigen van de raadsenquête voelt zich onterecht weggezet in een verdachtenbankje terwijl het stadhuis teveel veranderingen tegelijkertijd verlangde. Ook zal Schneider moeten uitleggen waarom hij Paula Verhoeven plotseling aan de kant heeft gezet als directeur Stadsontwikkeling.