nieuws

Rijnmond Staat Stil met Joep van den Nieuwenhuijzen

Zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen is 13 jaar lang verwikkeld geweest in het Rotterdamse havenschandaal. Onlangs werd het boek dichtgeslagen: de Hoge Raad liet meerdere vrijspraken intact en ook de veroordeling voor omkoping van havendirecteur Willem Scholten.
Van den Nieuwenhuijzen kan ermee leven. "Het voelt als een volledige vrijspraak. Alle zaken die met het havenschandaal te maken hadden, daarvoor ben ik vrijgesproken."
Het tekent zijn positivistische levensstijl. Justitie, in de rol van aanklager, memoreerde het ook: "Overal waar Joep verscheen, ging de zon schijnen. Het liet je altijd geloven, dat het wel goed kwam."

Bedrijvendokter


In de jaren tachtig en negentig leverde dat hem de faam op als 'bedrijvendokter'. Maar ook toen al zat de Staat achter hem aan. "Ze willen gewoon een voorbeeld stellen en pakken dan een bekende persoon."
En een publiek figuur was hij, die omging met de rijken der aarde. Landelijk bekend werd hij in 1982, toen zijn schoonmoeder Toos van der Valk werd ontvoerd en hij de woordvoerder werd van de familie.

Prominent


Het gerechtshof in Den Haag hield in 2015 rekening met zijn status, in haar
. "De verdachte is diep gevallen. Hij bekleedde een prominente positie in de Nederlandse samenleving en verkeerde in kringen van hooggeplaatste personen. Hij wordt nu met de nek aangekeken."
Hoe was het voor Joep van den Nieuwenhuijzen om in een Zwitserse cel te belanden? Om te slapen onder een papieren dekentje? Om jarenlang in het beklaagdenbankje te zitten? Om continu als grote boef te worden afgeschilderd in de media?

Geen spijt


"Ik heb nergens spijt van. Ja, wel dat ik mijn familie hierin heb meegesleurd. Maar mijn grootste fout is mijn misrekening van het Openbaar Ministerie: dat was niet bezig met waarheidsvinding en de werkelijkheid. En ik ben zeer aangenaam verrast door de kwaliteit en onpartijdigheid van de Nederlandse rechtspraak."
Het boek kan dus dicht. Of toch niet? "Willem Scholten en ik willen nog één keer verantwoording afleggen aan Rotterdam en de Rotterdammers."