nieuws

Uitbreiding mini-camping Ouddorp stuit op verzet

Camping eigenaren in de Kop van Goeree voelen zich onder druk gezet. Lokale boeren met een mini-camping willen graag uitbreiden, maar verschillende protestgroepen zijn daar tegen. Zij vrezen dat de natuur verloren gaat zodra de campings meer toeristen ontvangen.
"Er is in de laatste jaren enorm veel gebouwd. Bijna achthonderd huisjes. Zowel natuurgebied als agrarisch gebied is daarbij verloren gegaan. We willen dat het daarbij blijft en dat er niet verder uitgebreid mag worden." Zegt Gjalt Huppes van protestgroep Ouddorp Kust Ruimte Rust.

Meer vraag


In de kop van Goeree zijn er meerdere boeren met een mini-camping die willen uitbreiden. "Er is nu veel meer vraag naar campings, omdat die in de afgelopen jaren juist verdreven zijn door nieuwe vakantieparken. Aan die vraag willen wij voldoen", zegt boer Jan Westhoeve.
Hij denkt dat zijn uitbreidingsplannen geen effect op de natuur zullen hebben. "Wij bouwen niet in natuurgebied, maar op onze eigen akkers. Als wij de camping gaan uitbreiden willen wij ook extra natuur aanleggen. Daarmee willen wij aan de vraag van gasten voldoen, die graag in de natuur verblijven."
De gemeente Goeree-Overflakkee is met beide partijen in gesprek.