nieuws

Vogels weten Vogelvallei op de Maasvlakte goed te vinden

Het gaat goed met de Vogelvallei op de Maasvlakte. Een jaar na de start zijn de meeste soorten vogels weer teruggekomen. “Uit een recente telling is gebleken dat de meeste soorten die we verwachtten inmiddels weer terug zijn”, aldus havenecoloog en vogelaar Garry Bakker.
Het Havenbedrijf biedt met de Vogelvallei een plek voor vogels die niet langer op de plekken terecht kunnen waar havenbedrijven gevestigd zijn. Het natuurgebied op de Maasvlakte bestaat al sinds het begin van de jaren negentig.
Vanwege de bouw van een nieuw restaurant en de bijbehorende parkeerplaatsen waar de chauffeurs kunnen overnachten, moest het bestaande gebied aangepast en uitgebreid worden. Een jaar geleden is het geopend.
De nieuwe vogelvallei heeft meerdere eilanden waar vogels kunnen broeden zonder dat ze ten prooi vallen aan roofdieren als vossen.
Garry Bakker: “In januari zaten er ruim 300 wintertalingen en onlangs zag ik alweer broedende kieviten, scholeksters, brandganzen en een groot aantal bergeenden."
"Het ziet er naar uit dat een groot aantal kleine mantel- en zilvermeeuwen is uitgeweken naar de Vogelvallei om er te broeden op de eilanden. De eerste lepelaars hebben het gebied ook weer gevonden als rustplaats. Kortom, het gebied voorziet in de functie waar het voor is aangelegd.”