nieuws

Archeologen: bewaar Middeleeuwse stadsmuur Gorinchem

Archeologen aan het werk in Buiten de Waterpoort
Archeologen aan het werk in Buiten de Waterpoort © Jeroen Bartels
De resten van een Middeleeuwse vestingtoren en stukken stadsmuur die eind vorig jaar zijn opgegraven in Gorinchem moeten zoveel mogelijk bewaard blijven. Dat adviseren de archeologen die de bouwsels in het gebied Buiten de Waterpoort hebben onderzocht.
Probleem is dat op de plek van de opgravingen een hotel moet komen waarvoor al een bouwvergunning is afgegeven. De gemeente Gorinchem gaat in gesprek met de toekomstige hoteleigenaar om na te gaan of de bouwplannen aangepast kunnen worden.
Archeoloog René van Wilgen heeft het onderzoek geleid. In de bouwput van het hotel troffen de archeologen de restanten aan van een ronde vestigingstoren, de stadsmuur en een mogelijke bebouwing aan de binnenkant van de stadsmuur.
Het gaat volgens de onderzoekers om de eerste, van steen gemaakte stadsmuur van Gorinchem en bijbehorende verdedigingswerken. Het laatste deel daarvan werd gebouwd in de 14e eeuw. Ze spreken over 'vondsten van lokaal belang'.
Uit proefboringen is duidelijk geworden dat de fundering van toren en stadsmuur en overige resten nog zeker drie meter dieper liggen dan wat er nu blootgelegd is. Hoe ver de funderingen doorlopen, was aan de hand van de boringen niet te bepalen.
Na het eerste onderzoek van Van Wilgen komt er mede daarom een groot vervolgonderzoek, dat nog voor de zomer klaar moet zijn.