nieuws

4 mei: het bijzondere verhaal van Emile Kool

De vier stolpersteine die vandaag in de stoep voor het huis aan de Dordtselaan 234 zijn gelegd, houden de herinnering aan de joden die daarvandaan zijn afgevoerd levend.
Het gaat om de grootouders van Emile Kool. Hij werd in januari 1944 geboren op de tochtige zolder van de Breepleinkerk, het onderduikadres waar zijn ouders zich bijna drie jaar lang schuilhielden.
Emile Kool wist dat hij op een bijzondere plek was geboren, maar zijn ouders hadden er nooit iets over verteld.
"Die mensen hadden zo intens veel verdriet, die konden daar niet over praten", vertelt hij. "De familie van mijn vader, bijna 200 man, zij zijn allemaal uitgemoord."
De moeder van Emile had haar ouders al weggevoerd zien worden en besloot onder te duiken. Ze was toen pas 17 jaar. Ze trouwde snel met haar verloofde en de koster van de Breepleinkerk bood ze een schuilplaats, op de vliering boven de 'orgelzolder', de ruimte achter het orgel.
De orgelzolder werd donderdag opengesteld voor publiek. In kleine groepjes konden geïnteresseerden bekijken hoe twee families zich bijna drie jaar lang wisten te verbergen voor de Duitsers.
"Zeer indrukwekkend", zegt een van de bezoekers. "De vragen borrelen dan in je op. Hoe hebben die mensen dat zo lang volgehouden?"