nieuws

Waarom staan de sopranen altijd aan de linkerkant van de dirigent staan en de alten juist rechts?

Koor
Koor
Mw Roodbol belde ons en vroeg:
Ik heb jaren in een koor gezongen en wil graag weten waarom de sopranen altijd aan de linkerkant van de dirigent staan en de alten altijd rechts?

Antwoord:


De standaard-opstelling in klassieke koren zet de stemmen van hoog naar laag. De hoogste vrouwenstem staat helemaal links, en de laagste mannenstem helemaal rechts:
Deze opstelling (sopraan-alt-tenor-bas) is in veel opzichten logisch. Voor de dirigent is het gemakkelijk om de juiste stemgroepen te vinden.
Maar vanuit akoestisch perspectief verdient het de voorkeur de hoge stemmen aan de buitenkanten te positioneren. Hoge tonen kunnen gemakkelijker gelokaliseerd worden dan lage tonen. Dat zie je vaak ook terug in de plaatsing van speakers in geluidsboxen. Dus voor een mooi stereo-effect is het beter de hoge stemmen aan de zijkant te plaatsen, dus de sopranen en de alten aan de buitenzijde. Dat gebeurt echter niet altijd.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.