nieuws

Toch fraude Rotterdamse huidkliniek

Medische behandeling (Archief)
Medische behandeling (Archief)
De Huidkliniek Zuid in Rotterdam heeft waarschijnlijk toch gefraudeerd met declaraties. Dat stelt het gerechtshof in Den Haag.
De uitspraak is opmerkelijk, omdat de rechter in Rotterdam eerder in 2015 niet overtuigd was van fraude. De zaak was aangespannen door DSW Zorgverzekeringen in Schiedam. Volgens de rechter was het aan DSW om per geval aan te tonen dat een ingediende declaratie vals was. Het gerechtshof draait dat nu om: de Huidkliniek moet bewijzen dat hun declaraties in orde waren.
Volgens DSW is op grote schaal gedeclareerd voor zware, medische ingrepen, terwijl het in werkelijkheid zou gaan om simpele behandelingen als ontharingen. DSW spreekt in dat verband van het "omkatten" van de rekeningen. In totaal zou het gaan om ruim een half miljoen euro.

Huidaandoeningen


Het gerechtshof vindt het "voorshands bewezen dat de Huidkliniek Zuid zich schuldig maakte aan fraude". Daarbij baseert zij zich op de stukken van DSW. Daaruit blijkt onder meer dat de kliniek sprak over huidaandoeningen bij de patiënten, terwijl hun huisartsen daar niet bekend mee waren.
Tijdens een controle in 2012 constateerde DSW dat veel dossiers bij de Huidkliniek niet in orde waren en dat er bijvoorbeeld verwijsbrieven ontbraken. Ook bleek uit de dossiers dat was gedeclareerd voor "eczeem", terwijl in werkelijkheid was behandeld voor "laser ontharen."
De Huidkliniek Zuid heeft altijd ontkend dat er sprake is geweest van fraude. De beslissing van het hof betekent dat er een nieuwe civiele zaak komt, waarbij de kliniek dus aan zet is.
De volledige uitspraak staat hier.