nieuws

'Amsterdam wint economisch van Rotterdam'

Skyline Rotterdam
Skyline Rotterdam
De ontknoping van de Eredivisie laat nog even op zich wachten, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek deed alvast onderzoek naar de economisch kampioen van Nederland. Het resultaat zal menig Rotterdammer een doorn in het oog zijn.
Amsterdam doet het economisch beter dan Rotterdam. De economische groei in de hoofdstad is groter, er wordt meer geïnvesteerd en de werkeloosheid is er lager.
Het CBS heeft de economieën vergeleken van de regio's waartoe Amsterdam en Rotterdam behoren, namelijk Groot-Amsterdam en Groot-Rijnmond.
Er is onder andere gekeken naar het bruto regionaal product per inwoner, de verschillende bedrijfstakken, de huizenprijzen van de regio's en de werkeloosheid.

Zo blijkt uit het CBS-rapport dat het werkeloosheidspercentage in Rotterdam 8.1 procent bedroeg in 2016 tegenover 6,2 procent in Amsterdam. In Nederland gaat het om 6 procent.

Haven


Het CBS heeft ook het aandeel van de verschillende bedrijfstakken uit de twee regio's met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat de financiële instellingen de grootste bedrijfstak vormen in Amsterdam.
In Rotterdam zijn dit de groot- en detailhandel en de reparatie van auto's. In Amsterdam komt de detailhandel op de tweede plek.
Dat de handel, vervoer en opslag in Rotterdam een grotere rol spelen dan in Amsterdam, is te verklaren door de invloed van de Rotterdamse haven.

De Rotterdammers hebben één aspect wel mee: wonen is in Rotterdam een stuk goedkoper. De gemiddelde woningprijs is in Amsterdam bijna 79 procent hoger dan in de Maasstad.

Deelder


De onderzoekers wijzen op een uitspraak van Jules Deelder: In Rotterdam wordt het geld verdiend, in Den Haag verdeeld en in Amsterdam smijten ze het over de balk.
Die bewering 'heeft enige nuancering nodig', zegt het CBS, wijzend op de cijfers. In Amsterdam en omgeving wordt beduidend meer geld verdiend dan in Rotterdam. En voorlopig ziet het er volgens economen ook niet naar uit dat het verschil kleiner wordt.