nieuws

Wanneer gebruik je 'hen' en wanneer gebruik je 'hun'?

Jannie van Eijmeren wil graag het volgende weten:
Wanneer gebruik je 'hen' en wanneer gebruik je 'hun'?

Antwoord:


Hen gebruik je als het om personen gaat.

“Zie je hen daar staan?”

Hun gebruik je als het om een bezit gaat en als je het kunt vervangen door een voorzetsel + hen.

“Het is hun boot” / ”Die boot is van hen”

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.​