HUIZENMARKT

Vervallen monumentale boerderij uit 1760 zoekt al jaren een koper: ‘De restauratie kost veel werk'

De Kwakstee
De Kwakstee © Rijnmond
Verscholen tussen de bomen staat de 260 jaar oude boerderij de Kwakstee. De historische Goereese boerderij met herkenbare puntgevel staat al jaren grotendeels leeg. Er wordt hard naar een koper gezocht voor 'de oude Stee' in Melissant die steeds meer vervalt.
“Er komen wel mensen kijken, maar ze verkijken zich vaak op de hoeveelheid werk die er bij restauratie komt kijken", zegt de makelaar. De provincie probeert eigenaren en potentiële kopers van monumenten te helpen panden weer nieuw leven in te blazen. "Het is zonde om zo'n boerderij leeg te laten staan."
De gevel van de oude boerderij met houten luifels en ijsselsteentjes ligt verscholen achter een hoge boom. Een zithoekje voor de boerderij kijkt uit op de omliggende akkers. De pui helt wat naar naar voren. Dat was vroeger handig om goederen met het katrol via het bovenste luik naar binnen te halen, legt makelaar Marijn de Zeeuw uit.

Watersnoodramp

Inmiddels is het hellen een punt van de aandacht. De klimop probeert zich ook een weg naar binnen te banen. De boerderij is een taaie Flakkeese tante. Ze heeft de watersnoodsramp en vele stormen doorstaan. Maar nu is het echt tijd om de boerderij groots op te knappen.
Makelaar Marijn geeft een rondleiding in de Kwakstee:
Kijkje in de Kwakstee
Alleen het ‘zomerhuisje’ van de boerderij wordt nog bewoond. Dat is een klein tegen de boerderij aangeplakt huisje. Josephine Van Der Gaag, een kennis van de eigenaar van de boerderij, is er twaalf jaar geleden gaan wonen. Ze woont in de aanbouw totdat haar kennis een koper vindt. Ze houdt de tuin met appelboompjes zo goed mogelijk bij. Ze ziet veel geïnteresseerden langskomen, maar nog niemand die koopt.
De boerderij komt naar schatting uit 1760. In het pannendak van de schuur staat 1614 geschreven, maar dat is waarschijnlijk een geschiedvervalsend grapje van dakdekkers. Heel vroeger zou de ‘Stee’ een varkensboerderij zijn geweest. In de afgelopen decennia hielden de bewoners er vooral paarden. Nadat de laatste familie is vertrokken, staat de boerderij leeg.
De voortuin
De voortuin © Rijnmond

Opknapsubsidie

In de woonkamer is de gemetselde fundering door de ingezakte vloer zichtbaar. Een stoel bungelt tussen de planken. Het opknappen van de historische boerderij wordt een groot renovatieproject. Dat is voor veel kijkers de reden geweest om toch niet door te zetten. “Je moet ook de middelen hebben om dit te doen, ook al kun je subsidies aanvragen.”
In 2017 is de Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gepubliceerd. Daaruit bleek dat in Zuid-Holland bij agrarisch, industrieel en religieus erfgoed regelmatig sprake is van een matige of slechte staat van onderhoud en van leegstand. “Een verontrustend rapport”, zegt vastgoedexpert Ton Vervoort.
Woonkamer
Woonkamer © Rijnmond
Vervoort is door de provincie ingeschakeld als ‘aanjager’ om eigenaren van monumenten te helpen. Hij kijkt samen wat mogelijk is met de panden en wat voor subsidies potentiële kopers kunnen krijgen. Hij wil zo leegstand en verloedering tegengaan. Alle eigenaren van monumenten hebben een brief ontvangen waarin ze worden geinformeerd over de hulp die ze kunnen krijgen.

'Tijd dringt'

Het evaluatierapport ‘aanjagen herbestemming monumenten Zuid-Holland’ uit 2020 beschrijft over de Kwakstee dat de 'tijd dringt’. In de afgelopen twee jaar veranderde weinig. Ook de makelaar hoopt dat de boerderij een nieuw leven krijgt. “Het is mooi als de boerderij voor het eiland bewaard kan blijven.”
Aanjager Vervoort is gedreven om monumenten, hoe vervallen ook, weer te laten herstellen. “Ik zie de schoonheid van deze monumenten en kan er door heen kijken.” Zo ook bij de Kwakstee. “Zonde dat niemand het oppakt.”
De Schuur
De Schuur © De Zeeuw Makelaardij
De provincie stelt verschillende subsidies beschikbaar voor het opknappen van monumenten. Herbestemmingssubsidie, verduurzamingssubsidie, restauratiesubsidie en toegankelijkheidssubsidie.

Oude tractoren

In de schuur van de Kwakstee staan oude tractoren. Een muurtekening in een van de stallen met het opschrift ‘bier en fris voor 1’, doet denken dat er ook weleens een feestje werd gegeven.
De boerderij
De boerderij © Rijnmond
Als je omhoog kijkt vallen vooral de houten spanten op. Het houtwerk is monumentaal maar dat betekent niet dat je niets met de schuur van zo’n veertig meter lang kan doen. Zo zou de ruimte wellicht ook in verschillende woningen kunnen worden geplitst, legt de makelaar uit.
Boerderijdeskundige Gerbrand Hoek van Sociëteit Rethorica schreef al eens een brandbrief naar de gemeente Goeree-Overflakkee om in te zetten op restauratie van historische boerderijen op het eiland. Zodat boerderijen als de Kwakstee niet verloren gaan.

700 duizend euro

Ondertussen staat de Kwakstee met 15.000 m2 grond nog in de etalage te wachten op een koper. De vraagprijs is 700 duizend euro.
Achterkant boerderij
Achterkant boerderij © De Zeeuw Makelaardij