nieuws

GL en PvdD: Chemours moet stoppen met GenX

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben in de Tweede Kamer een motie ingediend om het Dordtse chemiebedrijf Chemours helemaal te laten stoppen met de uitstoot van GenX. Ook de PvdA en de SP voelen daar veel voor.
Het bedrijf loost de stof via het afvalwater in de Merwede. De Provincie Zuid-Holland wil met een nieuwe vergunning de lozing fors verlagen. Drinkwaterbedrijf Oasen wil dat de uitstoot nul wordt, omdat het in de toekomst een bedreiging voor het drinkwater kan worden.
Staatssecretaris Dijksma zegt dat als Chemours moet stoppen met de uitstoot van GenX, het bedrijf de Teflon-fabriek zou moeten sluiten. Dat is volgens Dijksma juridisch onhoudbaar. Dat zei de Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen eerder ook al.

Harde bewijzen


Dijksma zegt dat de overheid bij het opleggen van zo'n verbod op GenX harde bewijzen moet hebben, dat de stof schadelijk is voor de gezondheid: "Die zijn er nu niet. Mogelijk komen die wel, want er lopen al onderzoeken naar de stof in Duitsland en Nederland."
GroenLinks-kamerlid Susanne Kröger wil, net als andere fracties in de Tweede Kamer, dat er nog eens kritisch gekeken wordt naar het vergunningenbeleid: "Afgeven van vergunningen voor lozingen van stoffen waarvan we niet precies weten wat die doen, moet je niet willen."

Vergunningverlening


Dijksma zei in de Kamer dat er geleerd moet worden van fouten uit het verleden, maar voorziet geen oplossing op korte termijn: "Afspraken op Europees niveau kunnen we als Nederland niet eenzijdig opzeggen. Ingrijpen in bestaande vergunningen wordt pas mogelijk door nieuwe wetgeving in 2019."
De zorg over vergunningverlening bleek kamerbreed aanwezig dinsdagmiddag. Of de motie om de lozing van GenX helemaal te laten stoppen het ook haalt, is echter nog de vraag. "Wij gaan hem in elk geval niet steunen", zei Remco Dijkstra (VVD).

PFOA in bloed


Staatssecretaris Dijksma ontraadde de motie, maar het werd in het Kamerdebat niet duidelijk hoeveel indruk dat maakte. De Tweede Kamer stemt op dinsdag 23 mei over de motie.
Kamerbreed werd ook medeleven betuigd aan alle mensen, met name in Dordrecht en Sliedrecht, die rondom de fabriek wonen en door vroegere uitstoot van DuPont de stof PFOA in hun bloed hebben. Diverse fracties vroeger om meer aandacht voor de 'slachtoffers'.

Aan de rechter


De staatssecretaris wees erop dat Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht samen met het RIVM en de regionale GGD informatieavonden gaan beleggen: "Daar kunnen mensen terecht met al hun vragen en zorgen. Een gezondheidsonderzoek heeft nu echt geen zin."
Dijksma wilde niet reageren op berichten, dat DuPont de gezondheidsrisico's van PFOA al lang kende en erg lang verzweeg: "Ik vind daar wel wat van, maar of dat zo is en hoe daarop gereageerd moet worden is aan de rechter. Die ga ik nu niet voor de voeten lopen."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl