WONEN

Gemeente Rotterdam kent bouwvergunning per ongeluk toe, bewoners overrompeld door ‘wanstaltig’ bouwproject

Bewoners Mathenesserlaan protesteren tegen verbouwing van voormalige apotheek
Bewoners Mathenesserlaan protesteren tegen verbouwing van voormalige apotheek © Rijnmond
Belangrijke bezwaren hebben niet kunnen voorkomen dat de gemeente Rotterdam toch een vergunning heeft afgegeven voor de verbouwing van een voormalige apotheek tot appartementencomplex aan de Mathenesserlaan in Rotterdam-West. De gemeente moest wel want ze was te laat met het beoordelen van de aanvraag. Omwonenden kwamen daar nét op tijd achter en dienden bezwaar in. Zo werd voorkomen dat een afgekeurd project toch wordt gebouwd.
Aan de chique Mathenesserlaan ontkom je niet aan de indruk van koudwatervrees van de bewoners in hun mooie, grote huizen voor de plannen van een vastgoedbelegger. Maar nee, de bezwaarmakers zijn geen nimby’s [not in my back yard, niet in mijn achtertuin, red.] en juichen juist een verbouwing tot appartementen toe - al vrezen ze wel voor verkamering en hele hoge huurprijzen. Ze komen in verzet omdat de verbouwing is afgekeurd en toch kan doorgaan. En dat komt door geblunder van de gemeente Rotterdam.

Gevalletje foutje bedankt

Vastgoedbelegger Steengoed II BV uit Rotterdam koopt de voormalige apotheek aan de Mathenesserlaan 435 en wil daar negen appartementen van maken. Hij vraagt daarvoor een bouwvergunning aan. De gemeente Rotterdam keurt de plannen af omdat ze in strijd zijn met het bestemmingsplan, de status beschermd stadsgezicht en de parkeerregels.
De Mathenesserlaan met haar vele fraaie en historische panden is bestempeld tot beschermd stadsgezicht en dan gelden er bijzondere eisen bij een verbouwing. In het geval van de voormalige apotheek mag je er niet zomaar drie verdiepingen op zetten en moet de nieuwe gevel passen bij de omgeving.
Impressie van verbouwing van voormalige apotheek
Impressie van verbouwing van voormalige apotheek © Steengoed II BV
Dat doet het volgens de gemeente niet, ze noemt het zelfs een ‘ongewenste ontwikkeling’. “Uit het bouwplan blijkt geen begrip voor het bijzondere gebouw, de prominente locatie en zijn omgeving. Het gebouw ligt in ‘historisch waardevol gebied’ en moet afgedekt worden met een kap”, oordeelt de gemeente. Er zijn meer redenen om het ontwerp naar de prullenbak te verwijzen. Zo voorziet het plan niet in de verplichte parkeerplaatsen op eigen terrein.

Op het nippertje bezwaar maken

Afgewezen dus: en dat wordt begin juni bekendgemaakt. Twee weken later moet de gemeente toegeven dat ze te laat was met deze mededeling. De advocaat van de projectontwikkelaar heeft de gemeente er fijntjes op gewezen dat de beoordelingstermijn van acht weken was verstreken. De gemeente was slechts een dag te laat, maar te laat is te laat. En dat betekent dat de gemeente een vergunning automatisch moet afgeven.
Een gemeente moet binnen binnen acht weken een aanvraag voor een omgevingsvergunning beoordelen. Als de beoordeling meer tijd vergt, kan de gemeente zes weken uitstel krijgen tot in totaal veertien weken. Als de beoordelingstermijn wordt overschreden, dan wordt de vergunning van rechtswege verleend. Dat is hier gebeurd: de gemeente was een dag te laat. Een omgevingsvergunning combineert meerdere vergunningen, zoals bouw-, sloop-, gebruiks- en milieuvergunning.
Flyer om buurt te informeren over afgekeurde bouwplan van apotheek
Flyer om buurt te informeren over afgekeurde bouwplan van apotheek © Rijnmond
De bewoners van de Mathenesserlaan ontdekken dit per toeval en komen nog net op tijd in actie. Want als één van de bewoners de website overheid.nl niet dagelijks in de gaten had gehouden, dan had de verbouwing al begonnen kunnen zijn. Op deze website moet de gemeente zo’n vergunning publiekelijk bekend maken. Bewoners hebben dan nog zes weken om bezwaar te maken.
Dat is op het nippertje gelukt. Want wie houdt deze website goed in de gaten? Het was ook vlák voor de zomervakantie, dus de bewoners moesten snel handelen. “Iedereen stond op het punt om vrolijk op vakantie te gaan en bij terugkomst was het dan een voldongen feit geweest”, zegt bewoonster Mylène van Veldhoven.

Bewoners redden gemeente

Een kleine groep bewoners gaat flyeren en dat levert een waslijst van 107 bezwaren uit de buurt op. De omwonenden vinden van alles van het project. Van wanstaltig, buitenproportioneel tot te hoog. Ze vrezen ook voor verkamering tegen hele hoge huurprijzen. Door de afgifte van de bouwvergunning hebben ze voor het eerst inzage in de bouwplannen en daaruit leiden ze af dat het om een luxe verkamering gaat.
Het belangrijkste resultaat van de alerte reactie van de bewoners is dat de gemeente de vastgoedbelegger alsnog kan verplichten zijn plannen aan te passen en te laten voldoen aan de eerder gestelde eisen. En zo redden de bewoners de gemeente.
De woningnood los je niet op met deze cowboypraktijken
bewoonster Mylène van Veldhoven
Voor de bewoners is het een opluchting, maar dit voorval zet ze ook aan het denken. Want als de gemeente de beoordelingstermijn vaker laat verlopen, worden er ook vaker bouwvergunningen afgegeven zonder controle op kwaliteit en regels en dat vergroot het risico op lelijke en slechte bouwprojecten.

Ombudsman: dit moet veranderen

“Wij ontdekken het toevallig en hebben mensen in de straat die erin duiken en zich verdiepen in deze ingewikkelde materie maar voor hoeveel Rotterdammers geldt dat?”, vraagt bewoonster Mylène zich af. Volgens haar moet je heel scherp zijn en een semi-expert om alle ambtelijke stukken, regels, formulieren en procedures goed te begrijpen.
De voormalige apotheek aan de Mathenesserlaan
De voormalige apotheek aan de Mathenesserlaan © Rijnmond
Ze heeft een brief gestuurd naar de Ombudsman van Rotterdam, Marianne van den Anker, met een oproep om bewoners beter te betrekken bij bouwprojecten in de buurt. “Ik voel me echt niet beschermd door de gemeente. De projectontwikkelaar heeft nog nooit van zich laten horen en wij moeten maar afwachten wat het wordt”, zegt bewoonster Mylène. “De woningnood los je niet op met deze cowboypraktijken”, voegt ze toe.
De gemeentelijke ombudsman pleit ervoor dat bewoners actief worden betrokken bij bouwprojecten in hun buurt en doet een oproep aan de wethouder van Bouwen en Wonen. “Het lijkt allemaal goed geregeld maar je moet als bewoner wel heel veel moeite doen om alles in de gaten te houden. Hier moet je wat aan willen doen”, zegt Van den Anker.

Geen sjoege

De gemeente Rotterdam baalt ervan dat ze te laat was met de afwijzing en noemt het een stomme fout. Een afvaardiging van de bezwaarmakers uit de Mathenesserlaan wordt in oktober uitgenodigd voor een gesprek op het stadhuis en in november vindt er een hoorzitting van de algemene bezwaarschriftencommissie over de 107 bezwaren. Met de vastgoedbelegger willen de bewoners ook om de tafel maar die geeft nog geen sjoege. Ook Rijnmond probeerde met hem in contact te komen, maar dat is tot op heden niet gelukt.
Heeft u ook een voorbeeld in Rotterdam of de regio dat de gemeente de beoordelingstermijn van acht weken overschrijdt en een vergunning van rechtswege moet toekennen? Mail: marion.keete@rijnmond.nl
Half november vindt de hoorzitting van de algemene bezwaarschriftencommissie plaats en daarna besluit het college van B&W of de vergunning wordt ingetrokken. Dat moet dan via de voorzieningenrechter worden geregeld. Volgens de gemeente komt het heel weinig voor dat ze te laat is met het beoordelen van bouwaanvragen.
Bewoners Mathenesserlaan overrompeld door afgekeurd bouwplan en toch een bouwvergunning