nieuws

Verbod lozing GenX van de baan

Chemours
Chemours
Een direct verbod op de lozing van de stof GenX, door Chemours in Dordrecht, is van de baan. Moties met die opzet haalden dinsdagmiddag geen meerderheid in de Tweede Kamer.
GroenLinks en de Partij voor de Dieren trokken hun motie van vorige week in en dienden een nieuwe motie in, met het verzoek aan staatssecretaris Sharon Dijksma om te onderzoeken of een verbod mogelijk is.
Dijksma zei vorige week, net als eerder gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland, dat een verbod juridisch onmogelijk is. Ze ontraadde de motie en de Tweede Kamer steunt haar daarin.
Naast de indieners van de motie waren SP, Denk, 50-plus en Christen Unie voor de motie. VVD, PVV, D'66, PvdA, FvD en SGP stemden tegen.
De Kamer is ongerust over de gevolgen van GenX voor gezondheid en milieu, en met name het drinkwater. Dijksma zei de Tweede Kamer vorige week dat ze in 2018 meer duidelijkheid over de stof(en) verwacht.
Er wordt internationaal onderzoek gedaan naar GenX. Het is eigenlijk een techniek die stoffen uitstoot waarvan onbekend is wat de gevolgen zijn voor mens en milieu, zeker op langere termijn.
Na dat onderzoek zou een verbod eventueel wel mogelijk zijn, schetste Dijksma. Als wordt aangetoond dat het een zeer zorgwekkende stof is kan er via de nieuwe Omgevingswet wel een verbod komen.