nieuws

Kabinet beslist over spoortracé Theemsweg

Theemswegtracé
Theemswegtracé
Het kabinet heeft het tracébesluit over de Theemsweg vastgesteld. Hierin is de verlegging van de spoorlijn in de Rotterdamse haven omschreven.
Volgens Havenbedrijf Rotterdam blijkt uit het tracébesluit dat er extra maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast van de spoorlijn terug te brengen.
De verlegging van de havenspoorlijn over een lengte van 4,5 kilometer is nodig zodat treinen voortaan de Calandbrug kunnen mijden. Zo hebben spoor een scheepvaart geen last meer van elkaar.
Het tracébesluit ligt de komende zes weken ter inzage.
Daarnaast is er op 13 juni in Zwartewaal een informatiebijeenkomst over de nieuwe havenspoorlijn. Daar zijn alle betrokken partijen aanwezig.