nieuws

Bedrijfsresultaat Vestia minder goed dan verwacht

Woningcorporatie Vestia
Woningcorporatie Vestia
De Rotterdamse woningcorporatie Vestia kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. De resultaten stegen tot bijna 56 miljoen euro, maar Vestia had van tevoren meer begroot.
Het bedrijf gaf bijna 14 miljoen euro meer uit aan onderhoud dan voorzien. Ook vielen de extra rente-uitgaven 5,2 miljoen euro hoger uit door vervroegde aflossingen.

Staal


De Rotterdamse woningcorporatie kwam een aantal jaar geleden in de problemen door oud-topman
. Hij bracht Vestia op het randje van faillissement door risicovol te beleggen.
Andere woningcorporaties moesten bijspringen om Vestia overeind te houden.

Aflossen


Vestia zegt inmiddels in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Het jaarresultaat kwam uit op 523 miljoen euro.
Vestia heeft het afgelopen jaar 300 miljoen euro aan leningen afgelost, maar door de lage rentestand moet het bedrijf een pas op de plaats doen. Aflossen is te duur geworden.

Onderhoud


De woningcorporatie heeft besloten om de komende periode te focussen op het exploiteren en onderhouden van de huizen die zij al bezitten.