nieuws

De historische scheepsmodellen van Van Konijnenburg

Tot ongeveer het jaar 1900 heeft elke streek in Nederland zijn eigen scheepstype. De meeste van die scheepssoorten zijn verdwenen. Aan het begin van de twintigste eeuw neemt het aantal houten schepen af en worden modellen meer geüniformeerd.
De scheepstypen van het einde van de negentiende eeuw zijn vastgelegd door Emile van Konijnenburg. Het gaat om binnenvaartschepen en zeegaande visserijschepen. De collectie van Van Konijnenburg is al jaren in bezit van het Maritiem Museum in Rotterdam.

Aquarellen


De collectie en een driedelig boekwerk uit 1913 met de titel 'De Scheepsbouw vanaf zijn oorsprong' geeft de staat van kennis weer over de historische scheepsbouw in die tijd. Van Konijnenburg heeft meer dan 150 aquarellen gemaakt van houten schepen. Jeroen ter Brugge van het Maritiem Museum: "Zijn aquarellen zijn prachtig om te zien en je hebt een goed algemeen beeld, maar het zijn geen technische tekeningen".
Van Konijnenburg stamt uit een artistieke familie. Zijn broer is de kunstenaar Willem van Konijnenburg. Emile Konijnburg was waterstaatkundig ingenieur. "Hij was verantwoordelijk voor grote projecten; de aanleg van bruggen, verleggingen van rivieren en hij heeft een tijd in Egypte gewoond waar hij aan het Suezkanaal heeft gewerkt. Hij was echt een hotshot op dat gebied", aldus Ter Brugge.
Een deel van de collectie Van Konijnenburg is de komende maanden in het Maritiem te zien. Met ook modellen uit onze regio. "Van Vlaardingse vishoekers tot zalmschouwen die op de rivier hebben rond gevaren".