WOONCRISIS

Barendrecht kampt met groot tekort sociale woningen: wachttijd meer dan 7 jaar

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Met slechts 22 procent sociale huurwoningen scoort Barendrecht ruim onder de door minister De Jonge verlangde dertig procent. Een alternatief in de vorm van goedkope koopwoningen heeft de gemeente ook niet. Slechts 100 woningen, een half procent van de totale woningvoorraad, worden geduid als sociale koop. Het gaat hier om huizen met een waarde tot 210 duizend euro.
Geen beste cijfers. Het is dan ook niet zo vreemd, dat mensen met een smalle beurs gemiddeld liefst 7,2 jaar staan ingeschreven alvorens een sociale woning te krijgen. Alleen Goeree-Overflakkee scoort met 9,5 jaar nog slechter. De wachttijd in de buurgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk is met respectievelijk 2,6 jaar en 4,6 jaar aanzienlijk lager.
In Nederland is een groot tekort aan betaalbare woonruimte. Het kabinet wil daarom dat er in 2030 250.000 nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Dat zijn woningen waarvoor niet meer dan 763,47 euro per maand mag worden betaald. Minister Hugo de Jonge streeft naar een norm van 30 procent sociale huur per gemeente.

Regionale afspraken

Of en hoe Barendrecht de achterstand gaat inlopen is onduidelijk. Gevraagd naar plannen voor de toekomst meldt de gemeente geen concrete bouwplannen. Het volstaat met de mededeling dat in 2019 met Rotterdam en twaalf andere gemeenten in een zogenoemd Regioakkoord is vastgelegd dat “de lokale percentages sociale voorraad moeten bewegen in de richting van het regionale gemiddelde.”
Het gemiddelde was toen al zo’n 50 procent. Het streefpercentage van 30 procent van minister De Jonge ziet Barendrecht als "een aanzet tot de route naar een meer evenwichtige verdeling van sociale woningen over de regio." Nieuw onderzoek heeft al uitgewezen dat de behoefte aan sociale- en middeldure woningen hoger is dan in 2016 en 2019 werd aangenomen. Daarom worden de regionale woningmarktafspraken in het vierde kwartaal van dit jaar herijkt.
Bekijk hieronder hoe hoog het percentage sociale huur in andere gemeenten in de regio Rijnmond is:

Problemen met bouwplannen

Duidelijk is dat er véél meer (sociaal) gebouwd moet worden, maar Barendrecht meldt net als veel andere gemeenten daarbij op nogal wat problemen te stuiten: “Oplopende bouwkosten, tekorten aan personeel -bouwvakkers en overheidspersoneel-, bezwaren van omwonenden, milieuproblematiek, de financiële positie van corporaties en het feit dat bijsturen op woningbouwontwikkelingen tijd kost en vaak ingaat tegen de wensen en financiële belangen van projectontwikkelaars. Het vergt daarom veel overleg en vaak juridische kosten om het aantal meer betaalbare woningen te vergroten.”
Het eind van de woningnood is volgens Barendrecht dus niet in zicht. Met Rotterdam en de twaalf regio-gemeenten waarmee wordt samenwerkt luidt de reactie: “In de behoefteraming wordt ingezet op het versneld terugdringen van het woningtekort tot een acceptabel niveau in 2030. Daaruit volgt dat het verminderen van de woningnood grote en langjarige inspanningen vereist; het is niet over een jaar of over drie jaar al opgelost.”