WONEN

Capelle ziet beperkte ruimte om door te kunnen bouwen

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Van de ruim 31 duizend woningen in Capelle aan den IJssel valt liefst 40 procent onder de noemer sociale huur en daarmee voldoet deze gemeente ruimschoots aan de norm van 30 procent die minister De Jonge aan gemeenten oplegt. De inschrijftijd voor zo’n woning is met 2,2 jaar laag in vergelijking met andere plaatsen.
Tellen we bij het aanbod sociale huur ook nog de ruim 6 procent sociale koopwoningen in Capelle (waarde tot 210 mille) dan hoort deze gemeente zeker bij de koplopers in de regio wat betreft aanbod voor huishoudens met een kleine beurs. Concrete bouwplannen meldt de gemeente in onze enquête niet, maar die zijn er volop, blijkt bijvoorbeeld op de Capelse gemeentewebsite.
Bekijk hier hoe hoog het percentage sociale huur is in de andere gemeenten in de regio Rijnmond:

Nieuw woonbeleid

Of Capelle een rol kan of wil spelen in het creëren van nóg meer sociale woningen is niet glashelder. De gemeente beperkt zich tot een antwoord, dat geformuleerd is namens Rotterdam en dertien omliggende gemeenten. Het komt er op neer dat deze gemeenten in 2019 afspraken om toe te werken naar een lokale sociale voorraad, die overeenkomt met het regionaal gemiddelde. Dat lag destijds op 50 procent.

Beperkte ruimte

De veertien gemeenten hebben al aangekondigd dat er een nieuw woonbeleid komt, gebaseerd op de meest actuele behoefteramingen. En die wijzen op een fors tekort aan betaalbare woningen. Zoals gezegd is Capelle hierop één van de gunstige uitzonderingen en om meer te kunnen bouwen ziet de gemeente nogal wat beren op de weg.
Naast de vrijwel overal genoemde problemen als hoge bouwkosten, tekort aan bouwvakkers, stikstof en tijdrovende procedures noemt de gemeente nog een specifiek eigen probleem: "Capelle kent geen uitleggebieden, dus is de ruimte woningen toe te voegen beperkt."

Hulp aan starters?

Om jongeren tot 35 jaar aan een koopwoning te helpen kent Capelle aan den IJssel, zoals vrijwel alle gemeenten in de regio, een starterslening.