WOONCRISIS

Wachten op een sociale huurwoning duurt het langst op Goeree-Overflakkee

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Nergens in de regio staan mensen zo lang ingeschreven om aan een sociale huurwoning te komen, als op Goeree-Overflakkee. Liefst 9,5 jaar. Met een woningvoorraad die voor 29 procent uit sociale huurwoningen bestaat haalt deze gemeente net niet de dertig procent, die minister Hugo de Jonge graag in alle gemeenten ziet.
Bijna achtduizend huishoudens zoeken een sociale huurwoning op Goeree-Overflakkee. Gegevens over (sociale) koopwoningen zegt de gemeente niet te kunnen leveren en verwijst door naar het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling. Maar ook het SVHW komt er desgevraagd niet mee.
In Nederland is een groot tekort aan betaalbare woonruimte. Het kabinet wil daarom dat er in 2030 250.000 nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Dat zijn woningen waarvoor niet meer dan 763,47 euro per maand mag worden betaald. Minister Hugo de Jonge streeft naar een norm van 30 procent sociale huur per gemeente in 2030.

Geen afspraken

Om het aantal ‘betaalbare’ woningen op te krikken is Goeree-Overflakkee vooral op zichzelf aangewezen. In tegenstelling tot alle andere 24 gemeenten meldt de gemeente over bouwplannen geen afspraken te hebben met andere gemeenten.
In het dit jaar vastgestelde coalitieakkoord staat dat in elk nieuw bouwplan 40 procent van de woningen tot de categorie sociale huur en/of koop moet behoren. De gemeente geeft er wel een disclaimer bij: “Al vaststaande plannen worden in de afgesproken vorm uitgevoerd. Bij lopende plannen kijken we of er ruimte is voor aanpassingen naar de ambitie.”

Geen problemen

Zeer opmerkelijk is het antwoord van Goeree-Overflakkee op de enquêtevraag welke problemen de gemeente ervaart met het uitbreiden van de woningvoorraad. Waar alle andere gemeenten tot wel zeven obstakels aankaarten luidt hier het antwoord: “ Wij ervaren hier op dit moment geen problemen mee.”
Om starters aan een koopwoningen te helpen hanteert ook Goeree-Overflakkee de starterslening, die het verschil overbrugt tussen de koopprijs van een huis en de maximale hypotheek die de veelal jonge kopers krijgen. Sinds begin 2021 zijn daarmee 56 huishoudens geholpen.