nieuws

'Politie mocht geweld gebruiken tegen Turkse minister'

Tegengehouden
Tegengehouden
Het kabinet was bereid op 11 maart tot het uiterste te gaan om te voorkomen dat de Turkse minister van Familiezaken, Fatma Kaya, in Nederland een toespraak zou houden. De politie en Marechaussee hadden de opdracht om haar in het uiterste geval zelfs aan te houden.
Die opdracht is opmerkelijk, omdat de politie volgens de ambtsinstructie bij een aanhouding geweld mag gebruiken als dat nodig is. Dat betekent dat het kabinet impliciet toestemming gaf om zo nodig geweld te gebruiken tegen de Turkse minister.

Aanhouden


De opdracht om de Turkse minister desnoods aan te houden werd schriftelijk door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, namens het kabinet aan de korpsleiding van de Nationale Politie en de Marechaussee overgebracht, blijkt uit documenten die de NOS met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur

heeft opgevraagd.

Stappenplan


Volgens de opdracht van het kabinet moesten de politie en Marechaussee volgens een stappenplan te werk gaan. Eerst moesten ze de auto van de Turkse minister traceren en haar "dringend verzoeken direct terug te keren naar het land waar zij vandaan is gekomen".
Om de situatie niet direct te laten escaleren was de opdracht: "haar niet aan te houden en geen onnodig geweld te gebruiken, maar alle overige middelen te gebruiken om haar op veilige wijze te doen terug begeven naar Duitsland".

Weigeren


Het doel was "op vriendelijke wijze haar medewerking te verkrijgen", schrijft de NCTV aan de korpsleiding van de Nationale Politie, maar als ze niet meewerkt, moet de minister de toegang tot Nederland worden geweigerd en direct naar Duitsland worden teruggebracht.

Crisis


Als ze zich tegen terugkeer naar Duitsland zou verzetten, moest de minister toch worden aangehouden, blijkt uit de opdracht aan de politie en marechaussee. Dat zou zeker hebben geleid tot een nog
crisis tussen Turkije en Nederland.
Zover is het niet gekomen omdat minister Kaya op het allerlaatste moment uit haar gepantserde auto stapte en zich door de politie naar de Duitse grens liet brengen. Ook de beschikking, dat haar de toegang tot Nederland werd geweigerd, is uiteindelijk niet aan haar uitgereikt.
Volgens de interne documenten van het ministerie van Veiligheid en Justitie kon de minister worden aangehouden omdat er geen sprake was van een officiële missie. Nederland had immers niet ingestemd met een missie. En daardoor genoot de Turkse minister geen immuniteit.

Rechtszaak


In april
nog dat ze de Nederlandse staat voor de rechter zou dagen vanwege haar uitzetting. In mei kwam ze daar
toen bleek dat ze geen zaak had omdat ze zelf vertrok.