WONEN

Dordrecht wil inhaalslag maken en meer betaalbare woningen bouwen

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Dordrecht heeft plannen om véél meer betaalbare woningen te bouwen. Dat is nodig, want volgens het Onderzoekscentrum Drechtsteden viel begin dit jaar 27,4 procent van de woningvoorraad onder de noemer sociale huur. Opmerkelijk is dat de gemeente zelf 34 procent aan sociale huur meldt. Dat zou dan weer wel boven de door minister De Jonge gewenste 30 procent zitten.
Ook komen OCD en gemeenten met fors verschillende cijfers van aantallen ‘betaalbare’ koopwoningen. Als we die van het OCD aanhouden, komt Dordrecht uit de bus als gemeente met procentueel de meeste koopwoningen in de prijsklasse tot 225 mille. Om precies te zijn gaat het om 26 procent van het totale woningaanbod en daar komt geen enkele gemeente in zuidelijk Zuid-Holland zelfs maar bij in de buurt.
Ondanks dat Dordt dus ruim in de ‘betaalbare’ koopwoningen zit, wil de stad er tot 2026 nog eens 1500 bij hebben. Maar hierbij hanteert de gemeente voor de term ‘betaalbaar’ een maximum van 355 mille (de NHG-grens). Wat betreft sociale huur noemt Dordrecht geen aantallen, maar zegt “een flinke inhaalslag” te moeten maken.
Bekijk hier hoe hoog het percentage sociale huur is in andere gemeenten in de regio Rijnmond:

Jongeren

Dordrecht heeft scherp in beeld voor wie er ‘goedkope’ woningen moeten komen: "We willen jongeren aan onze stad binden en Dordtse starters een goede kans geven. We willen betaalbare woningen realiseren voor inwoners met een lager tot modaal salaris zoals de (beginnende) politieagenten, verplegers, schilders en onderwijzers." Voor ouderen mikt Dordt op meer levensloopbestendige huizen en ‘passende’ woonvormen zoals knarrenhofjes.
De druk op de Dordtse woningmarkt is hoog. Er zijn 17.500 woningzoekenden, van wie alleen al in het tweede kwartaal van dit jaar 3100 mensen een poging deden om aan een sociale huurwoning te komen. De inschrijftijd voor woningzoekenden is gemiddeld 6,5 jaar. Eigenlijk is dat getal lager omdat er in Dordt ook huurwoningen verloot worden.
Bekijk hier hoelang de tijd tussen het inschrijven bij een woningcorporatie en het ondertekenen van een huurcontract is in andere gemeenten:

Obstakels

Bij bouwplannen zegt Dordt op veel problemen te stuiten: locaties, financieel, omwonenden, prijzen grondstoffen, materiaal, mensen, capaciteit. Een eind aan de woningnood voorziet de gemeente op z’n vroegst in 2030: “Dit hangt af van vele (vaak externe) factoren. Het is niet reëel hier een uitspraak over te doen, ook omdat de woningnood niet ophoudt bij de gemeentegrens.”
Sinds vorig jaar werkt Dordrecht met een starterslening. Daarmee zijn 38 huishoudens geholpen. Meer kan voorlopig niet, omdat het budget van anderhalf miljoen euro al op is en niet duidelijk is of er meer geld beschikbaar komt.