WOONCRISIS

Hardinxveld-Giessendam is in onze regio uniek met koopstartregeling

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Met 28 procent sociale huurwoningen komt Hardinxveld-Giessendam net niet aan de door minister De Jonge gewenste 30 procent. De gemeente heeft wel vertrouwen in de toekomst omdat hier, zegt de gemeente, "nog sprake is van een relatief ontspannen woningmarkt." Ook is hier als enige plaats in onze regio een nieuw middel ingezet om koopwoningen bereikbaar te maken voor meer huishoudens: de koopstartregeling.
De druk op de woningmarkt neemt wel toe, constateert Hardinxveld-Giessendam. Want hoewel de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning hier ‘slechts’ anderhalf jaar is, is dat een verdubbeling in vergelijking met vier jaar geleden.

Koopstartregeling

Met 239 woningen met een waarde tot 200 duizend euro en 306 van 200 tot 225 mille is ruim 7 procent van de woningvoorraad te duiden als sociale- en betaalbare koopwoningen. Daarboven wordt een koophuis voor mensen met kleine beurs vrijwel onbetaalbaar, maar daar heeft deze gemeente iets op gevonden. De genoemde regeling dus.
De koopstartregeling is een initiatief van de landelijke stichting OpMaat, die zich inspant om huishoudens met een laag inkomen aan starterswoningen te helpen. Wie de regeling gebruikt, koopt een woning met een deels uitgestelde betaling. Dat deel hoeft pas bij verkoop van de woning betaald te worden. Je wordt wel verplicht om er vijf jaar zelf in te gaan wonen.
Hardinxveld-Giessendam wil vooral de eigen inwoners helpen en heeft de koopstartregeling gekoppeld aan een voorrangsbeleid. Om er gebruik van te maken komen eerst starters in aanmerking, vervolgens bewoners van een sociaal huurhuis en daarna pas ‘buitenstaanders’. Als dit goed gaat werken, wil de gemeenten deze constructie ook gaan toepassen in nieuwe woningbouwprojecten.

Buurgemeenten

Formeel hoort Hardinxveld-Giessendam bij de Drechtsteden en heeft afspraken met de andere zes gemeenten in een regionale Woonvisie. Daarin wordt vooral gestuurd op ‘hoogwaardige’ woningen. Vanwege historische banden valt de gemeente echter ook nog onder de regio Woongaard, waarin voor realisatie van sociale huurwoningen wordt samengewerkt met Gorinchem en Molenlanden.
Concrete bouwplannen meldt Hardinxveld-Giessendam niet. De gemeente wil vooral voor eigen inwoners bouwen, zowel voor de "starter, doorstromer als senior." Net als vrijwel alle andere gemeenten ervaart Hardinxveld-Giessendam problemen bij bouwplannen: Door wet- en regelgeving, zoals stikstof en flora en fauna, maar ook de richtlijnen vanuit de provincie, dat verstedelijking (lees: woningbouw) vooral binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) dient plaats te vinden. Daarnaast kosten ruimtelijke procedures veel tijd.

Einde woningnood?

Hardinxveld-Giessendam zegt "geen idee" te hebben wanneer er een eind komt aan de woningnood. Door allerlei factoren "blijft de vraag naar woningen voorlopig groot. Daarnaast kunnen en gaan wij als gemeente het landelijke probleem "woningnood" niet oplossen. Wij zetten ons in om te blijven bouwen naar behoefte en vooral voor onze inwoners."