WOONCRISIS

Hellevoetsluis voldoet nu nog precies aan de sociale huurnorm

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
De gemeente Hellevoetsluis haalt precies de norm van minister Hugo de Jonge wat betreft de voorraad van sociale huurwoningen. Die bedraagt met 5400 van de 18000 woningen namelijk exact 30 procent. Het percentage ‘sociale koop’ (woningen met een waarde tot 210 mille) is 6,67 procent.
Hellevoetsluis doet het wat betreft het percentage sociale huur beter dan twee andere gemeenten op Voorne-Putten. Zo heeft Westvoorne nog geen 16 procent sociale huur en is in Brielle 23,75 procent van de totale woningvoorraad een sociale huurwoning. Alleen de gemeente Nissewaard heeft op Voorne-Putten met 38 procent zowel absoluut als relatief meer sociale huurwoningen.

Inschrijftijd

Woningzoekenden in Hellevoetsluis staan gemiddeld 4 jaar en 5 maanden ingeschreven voor ze een sociale huurwoning hebben. In andere gemeenten op Voorne-Putten is dit ongeveer hetzelfde: in Nissewaard 4,3 jaar, in Westvoorne 3,5 jaar en in Brielle 4,9 jaar. Momenteel zijn nog ruim 17.500 mensen actief op zoek naar een sociale huur- of koopwoning in Hellevoetsluis.
De gemeente Hellevoetsluis biedt een starterslening aan om starters op de woningmarkt op weg te helpen. Ze kunnen hiermee maximaal 35.000 euro lenen bovenop hun reguliere hypotheek. Per jaar maken tussen de twintig en veertig huishoudens hier gebruik van.

Nieuwbouw

De gemeente Hellevoetsluis werkt samen met dertien andere gemeenten in de regio aan de woningvoorraad. Er is nu een traject gestart om de woningmarktafspraken van drie jaar geleden te vernieuwen, zodat ze beter aansluiten bij de grotere behoefte aan sociale en middeldure woningen.
"Dit moet echter niet ten koste gaan van de bouw van koopwoningen, omdat hier ook een uitbreidingsbehoefte voor is", laat de gemeente Hellevoetsluis weten. Ieder nieuw nieuwbouwplan zal minimaal 30 procent sociale woningbouw moeten omvatten. Er zijn geen plannen voor het beperken van het aantal sociale huurwoningen door grootschalige sloop of verkoop.

Voorne aan Zee

Opvallend is dat in de reactie op onze enquête met geen woord gerept wordt over de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, waar Hellevoetsluis komend jaar in opgaat. Door de samenvoeging met Brielle en Westvoorne zakt het percentage sociale huurwoningen behoorlijk en het is niet duidelijk wat dat betekent voor het lokale woonbeleid.
De gemeente zegt wel dat bijsturen op woningbouwontwikkelingen tijd kost. Andere problemen die de gemeente ervaart bij het uitbreiden van de woningvoorraad zijn bijvoorbeeld oplopende bouwkosten, tekort aan personeel, bezwaren van omwonenden en milieuproblematiek. Het eind van de woningnood heeft Hellevoetsluis nog niet in zicht.