WOONCRISIS

Hendrik-Ido-Ambacht wil herinvoering premiestelsel

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Net als in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw zou het Rijk weer een premieregeling moeten invoeren, stelt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor. Kopers van woningen kregen toen een belastingvrije bijdrage van de overheid om een woning te kopen. Hendrik-Ido-Ambacht ziet herinvoering van die regeling als een middel om de huidige woningnood te bestrijden.
Van de zeven Drechtsteden heeft Hendrik-Ido-Ambacht het laagste percentage sociale huurwoningen. De amper 23 procent steekt schril af tegen buurgemeente Zwijndrecht, die met 36 procent de meeste van de Drechtsteden heeft. Hendrik-Ido-Ambacht voldoet niet aan de norm van minister De Jonge die wil dat elke gemeente minstens 30 procent sociale huurwoningen heeft.

Lang ingeschreven

Wie in Ambacht een sociale huurwoning wil, staat gemiddeld 7,9 jaar ingeschreven, al zou de ‘echte’ zoektijd maar 1,8 jaar zijn. Op de kopersmarkt is er voor mensen met een laag inkomen nauwelijks een alternatief binnen deze gemeente. Hendrik-Ido-Ambacht realiseerde sinds de jaarwisseling met hulp van Zwijndrecht 4200 woningen in nieuwbouwwijk De Volgerlanden, maar telt nog geen 400 koophuizen met een waarde tot 225 mille (3,1%).

Starters en ouderen

Hendrik-Ido-Ambacht zegt dat de prioriteiten qua woningbouw de komende jaren liggen bij jonge starters en ouderen die willen doorstromen. Wel onderkent de gemeente "grote behoefte aan sociale woningbouw" en kondigt aan dat er in het centrum (110) en De Volgerlanden (90) sociale huurwoningen gebouwd gaan worden.
Met de genoemde aantallen komt deze gemeente bij lange na niet aan de norm van 30 procent sociale huur, maar Ambacht meldt nog te “werken aan enkele andere kansrijke locaties waar we iets met sociale huur kunnen." Binnen de Drechtsteden is afgesproken dat het "totaal aantal sociale woningen in de regio" niet omlaag mag.
Hoe Hendrik-Ido-Ambacht een inhaalslag gaat maken weet de gemeente zelf niet: "De belemmering die we nu ervaren is dat het in de huidige markt vrijwel onmogelijk is om woningen in de genoemde klasses te bouwen. De kosten om de woningen te realiseren zijn te hoog. Herinvoering van iets als het vroegere premiesysteem, waarbij per woning een rijksbijdrage wordt ingezet, zou erg helpen."
Dit verhaal is een samenwerking met RTV Dordrecht.