nieuws

Speuren in de drek naar modderkruipers

Studenten van de HAS Hogeschool kammen met schepnetten geulen en sloten in Nationaal Park de Biesbosch uit. Ze doen onderzoek naar de visstand en dan in het bijzonder naar de Bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper.
Met waadpakken stappen de studenten het water door. Kleine modderkruipers laten zich veel zien, maar de grote is zeldzaam. “Als we die vangen hebben we de hoofdprijs”, aldus onderzoeker Maximiliaan Claus.
Modderkruipers zijn bodembewoners die kunnen overleven in zuurstofarm water. Ze behoren tot de karperachtige vissen.

Vinger aan de pols


Bij Staatsbosbeheer zijn ze blij met het onderzoek. “Hierdoor weten we hoe het in de Biesbosch gaat en zo weten we beter hoe we deze soorten kunnen beschermen”, vertelt boswachter Thomas van der Es.
“We houden graag de vinger aan de pols, maar de onderwaterwereld is lastige materie, dus daar is intensief onderzoek voor nodig.”

Blauwbanden


De studenten komen tijdens het onderzoek ook veel blauwbanden tegen. Dat zijn van oorsprong aquariumvissen uit Azië. De blauwband draagt een ziekte met zich mee, die andere vissoorten kan aantasten.
Slecht nieuws, vindt ook onderzoeker Niels Houben. “Maar er is nog weinig bekend over de impact op het ecosysteem hier, dus hier wordt nog veel onderzoek naar gedaan.”
Het huidige onderzoek is een nulmeting. Volgend onderzoek moet uitwijzen hoe de visstand in de Biesbosch zich ontwikkeld.
De studenten genieten er in ieder geval volop van. Claus: “Het is flink zweten in die warme waadpakken, maar dit is echt een locatie waar we heel graag zijn en dan mogen we nog vissen ook!”