WONEN

Maassluis wil meer bouwen voor middeninkomens

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Waar meer dan de helft van de gemeenten het percentage sociale huurwoningen omhoog moet zien te krijgen wil Maassluis het ‘sociale aandeel’ in de totale woningvoorraad juist wat omlaag brengen. Deze gemeente voldoet nu met bijna 41 procent ruimschoots aan de door minister De Jonge verlangde 30 procent sociale huur.
In het dit jaar gesloten coalitieakkoord staat dat Maassluis streeft naar een percentage van ongeveer 35 procent en dat als ondergrens 33 procent wordt aangehouden. Naast sociale huur telt deze gemeente ook nog 800 sociale koopwoningen (waarde tot 210 mille) en dat komt neer op zo’n 5 procent van alle woningen in Maassluis.
Om een sociale huurwoning te krijgen sta je in Maassluis gemiddeld 4,5 jaar ingeschreven. Ruim 21.000 mensen staan er nu ingeschreven als woningzoekend.

Middeninkomens

Bij nieuwbouw en herstructuringen wil Maassluis extra aandacht voor de zogenoemde middeninkomens en dus "sturen op het bouwen van meer woningen met middeldure huur en betaalbare koop. In nieuwbouwprojecten wil de gemeente 15 procent in iedere categorie opnemen om te zorgen voor de middengroepen."
Om ‘betaalbare’ koophuizen voor meer huishoudens bereikbaar te maken biedt Maassluis twee regelingen aan. Allereerst de door veel gemeenten aangeboden starterslening, waarmee het gat kan worden gedicht tussen de koopprijs van een woning en de maximale hypotheek die een starter op de woningmarkt kan krijgen.
Ook heeft Maassluis ‘Beleidsregels voor duurzaam betaalbare koopwoningen’. Dit is een erfpachtregeling, die is bedoeld om huishoudens met een inkomen van modaal (circa 37 mille per jaar) tot anderhalf keer modaal te helpen bij de aankoop van een duurzame woning van maximaal 275.000 euro.

Regioakkoord

Samen met 13 andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond werkt Maassluis aan een nieuw zogeheten Regioakkoord, waarin afspraken komen over de uitbreiding van aantallen en soorten woningen in de regio Rotterdam, om een betere balans in het woningaanbod te krijgen. Het nieuwe akkoord wordt voor het eind van het jaar verwacht.
Het verminderen van de woningnood gaat niet over één nacht ijs, is ook de ervaring in Maassluis. Net als andere gemeenten en ontwikkelende en bouwende partijen ondervindt Maassluis problemen als oplopende bouwkosten, tekort aan personeel, bezwaren van omwonenden, milieuproblematiek en de financiële belangen van projectontwikkelaars. “Het vergt daarom veel overleg en vaak juridische kosten om het aantal meer betaalbare woningen te vergroten."