WONEN

Molenlanden wil meer betaalbare koopwoningen bouwen

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Met 25,4 procent voldoet de gemeente Molenlanden niet aan de norm van minister De Jonge, die wil dat in elke gemeente minstens 30 procent van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Afgaand op de plannen van de gemeente is het zeer de vraag of en wanneer Molenlanden aan die eis kan voldoen.
Wie één van de bijna 4500 sociale huurwoningen in één van de vele dorpen van Molenlanden wil bemachtigen moet gemiddeld 4,5 jaar ingeschreven staan. Hoeveel woningzoekenden er zijn weet de gemeente niet. Ook op enkele andere vragen in de enquête komen er géén antwoorden, ook niet na herhaald verzoek.
Wel levert Molenlanden een goed inzicht in de problemen op de lokale woningmarkt en (bouw)plannen. De gemeente bestaat voor 70 procent uit - vooral middeldure en dure - koopwoningen en zag dat veel starters en doorstromers daardoor noodgedwongen hun heil zochten in omliggende gemeenten. Door tot 2029 een kleine 1500 woningen te bouwen moet weer voldaan worden aan de lokale woningvraag.
Molenlanden zet bij de nieuwbouw vooral in op ‘betaalbare’ koopwoningen.’Daaronder verstaat deze gemeenten woningen met een prijs tot 250.000 euro. Volgens eigen berekeningen is er wat betreft extra sociale huurwoningen maar behoefte aan 225 tot 390 stuks. Daarmee gaat de genoemde 30 procent van de minister niet gehaald worden.

Levensloopbestendig

De focus van Molenlanden komt niet alleen te liggen op bouwen voor starters en jonge doorstromers: “Daarnaast zijn ook meer kleinere woningen nodig voor de steeds grotere groep oudere huishoudens. Voor hen is het belangrijk dat die woningen ook levensloopgeschikt zijn, zodat zij er kunnen blijven wonen als zij behoefte krijgen aan zorg of ondersteuning."
Met een starterslening biedt de gemeente beginners de kans het gat te dichten tussen de koopprijs van een woning en de maximale hypotheek die ze op de woningmarkt kunnen krijgen. Daarnaast meldt Molenlanden, “onderzoeken we samen met corporaties en ontwikkelende partijen de mogelijkheden om goedkope koopconstructies aan te bieden, waardoor woningen beter betaalbaar worden voor woningzoekenden.”
Op de vragen of Molenlanden afspraken heeft met andere gemeenten en of men problemen ervaart bij bouwplannen komt geen antwoord. Hetzelfde geldt voor de slotvraag; wanneer deze gemeente een eind ziet komen aan de woningnood.