WONEN

Schiedam wil tot 2030 zeker 6.000 woningen bouwen

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Met 43,4 procent aan sociale huurwoningen voldoet Schiedam ruimschoots aan het door minister De Jonge gewenste percentage van 30. In de sector sociale koop (waarde tot 210 mille) scoort Schiedam met 16,4 procent in de top-3 van onze regio. De gemeente wil het aantal sociale huur- en koopwoningen op peil houden, maar de percentages zullen hier dalen.
Schiedam telt bijna 27.000 woningzoekenden. Huishoudens staan gemiddeld vier jaar en drie maanden ingeschreven voor ze een sociale huurwoning hebben. Startende kopers kunnen gebruik maken van de startersregeling, waarmee de gemeente met maximaal 35 mille het gat dicht tussen de koopprijs van een woning en het maximale hypotheekbedrag dat een starter kan lenen. Jaarlijks gebeurt dat 20 tot 30 keer.
Vergeleken met andere gemeenten doet Schiedam het zoals gezegd goed qua aanbod van goedkope woningen. Buurgemeente Vlaardingen scoort ongeveer gelijk (47,6 procent sociale huur en 13,2 procent sociale koop). Eigenlijk heeft alleen Rotterdam, zowel absoluut als relatief, meer sociale woningen; 54,7 procent huur en 6,9 procent koop.
In de eigen woonvisie staat dat Schiedam tot 2030 minimaal 6.000 woningen wil bouwen. Om dat aantal zeker te halen zijn plannen gemaakt voor 7800 woningen, om uitstel of afstel van bouwprojecten op te kunnen vangen. De gemeente weet dat uit nieuwe behoefteramingen blijkt dat er méér sociale woningen nodig zijn, maar vertaalt dat lokaal niet.
Schiedam meldt: "Wij streven in 2030 naar het in aantallen gelijk houden van het woningaanbod in het sociale segment ten opzichte van 2018. Omdat de woningvoorraad tot 2030 met netto 6.000 woningen groeit, zal het percentage van de voorraad dat in het sociale segment valt, wel dalen. In aantallen gelijk houden van de sociale voorraad betekent dat, daar waar waardeontwikkeling ervoor zorgt dat particuliere huur en koop buiten het sociale segment valt, we dit in het bouwprogramma zullen opvangen."

Toekomst

In 2030 moeten er nog net zoveel sociale woningen in Schiedam zijn dan in 2018 het geval was. De gemeente stelt daarbij: "Het percentage zal dalen. In aantallen gelijk houden van de sociale voorraad betekent dat, daar waar waardeontwikkeling ervoor zorgt dat particuliere huur en koop buiten het sociale segment valt, we dit in het bouwprogramma zullen opvangen."
Schiedam meldt bij nieuwe bouwplannen tegen problemen aan te lopen, die overal ervaren worden; personeelstekorten bij aannemers, ontwikkelaars en overheid, er wordt bij binnenstedelijke ontwikkelingen vaker bezwaar aangetekend tegen bouwplannen, de milieuregelgeving is zeer ingewikkeld en bijsturen op woningbouwontwikkelingen is tijdrovend.
Oplopende bouwkosten, zo zeggen Schiedam en andere gemeenten in Rotterdam-Rijnmond, zijn "met name lastig voor projecten met weinig financiële marges, zoals bij sociale woningen. Financiële bijdragen van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in de vorm van woningbouwimpuls, kunnen dit probleem enigszins verzachten en zodoende de bouw vlottrekken."
Het eind van de woningnood durft ook Schiedam niet te voorspellen: "wij vullen onze lokale behoefte plus een deel van de behoefte aan nieuwe woningen uit de regio in. Uiteraard is het noodzakelijk dat de bouwopgave in heel Nederland voortvarend en zonder vertragingen kan worden opgepakt."