WONEN

Sliedrecht mikt op exact 30 procent sociale huur

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Met 33,1 procent sociale huurwoningen voldoet Sliedrecht aan de norm van 30 procent, die minister De Jonge aan gemeenten oplegt. Ook qua sociale koop (tot circa 225 mille) scoort Sliedrecht met 8,6 procent redelijk. Tot 2040 wil deze gemeente zo’n 2500 woningen bouwen, maar slechts 400 daarvan in het segment sociale huur.
Na uitvoering van de plannen wil Sliedrecht qua sociaal huuraanbod uitkomen op precies 30 procent. Vergeleken met de andere Drechtsteden scoort Sliedrecht gemiddeld. Wie op zoek is naar een sociale huurwoning in Sliedrecht, staat gemiddeld 6,2 jaar ingeschreven bij een wooncorporatie voor een huurcontract ondertekend is.
De gemeente Sliedrecht biedt startende kopers een starterslening aan. Daar hebben dit jaar tot nu toe tien huishoedens gebruik van gemaakt; vorig jaar waren dat er twaalf. Ook werkt Sliedrecht met zogenoemde starterssubsidies. Deze werken evenals startersleningen met het principe van een tweede hypotheek.

Nieuwbouw

Door sterk stijgende bouwkosten en een gebrek aan bouwlocaties, zegt Sliedrecht, wordt "het wel steeds lastiger om betaalbare en kwalitatief goede woningen te laten bouwen". De gemeente ziet een deel van de oplossing in flexbouwen of conceptueel bouwen, maar komt niet met concrete plannen.
De bouwplannen in Sliedrecht worden overigens afgestemd binnen de Drechtsteden: "Verder is iedere gemeente autonoom om hieraan invulling te geven, uiteraard binnen de bandbreedte die de provincie ons toestaat. De afspraken hierover liggen vast in de woonvisie."
De laatste vraag in de enquête was wanneer de woningnood ten einde zal zijn. Sliedrecht antwoordt: "Dat is koffiedik kijken. Wij hopen dat binnen enkele jaren de woningmarkt afkoelt en verder stabiliseert. De huidige situatie is niet erg rooskleurig."