DRINKWATER

Is er nog genoeg drinkwater beschikbaar in 2030? 'Ga zuinig om met drinkwater, zelfs nu het plenst'

Op de achtergrond een van de 'bollen' van Evides Waterbedrijf waar 30 miljoen liter water in zit
Op de achtergrond een van de 'bollen' van Evides Waterbedrijf waar 30 miljoen liter water in zit © Rijnmond
Een dreigend tekort aan drinkwater in de toekomst, terwijl in de Rotterdamse Esch maar liefst 30 miljoen liter water op voorraad ligt. Toch vormt drinkwater een enorme uitdaging de komende jaren, vertellen de drinkwaterbedrijven in onze regio. Hoe zit dat precies?

Wat is er precies aan de hand?

In 2030 kan een probleem ontstaan. Dat richt zich volgens waterbedrijf Evides op twee dingen: de hoeveelheid water (bevolkingsgroei en steeds meer huizen) en de waterkwaliteit, als gevolg van klimaatverandering. Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn per wet verplicht om drinkwater te leveren.
Als er geen maatregelen worden genomen, kunnen de waterbedrijven niet garanderen dat de 900 duizend nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, op tijd kunnen beschikken over water, zeiden ze gisteren in een rapport.
In deze 'bol' van Evides Waterbedrijf zit maar liefst 30 miljoen liter water
In deze 'bol' van Evides Waterbedrijf zit maar liefst 30 miljoen liter water © Rijnmond

Moet onze regio zich nu zorgen maken?

Nee, niet direct. "Ons zuiveringssysteem heeft voldoende capaciteit. De groei van bedrijven en de woningbouw kunnen we goed opvangen", zegt Rona Vink van Evides Waterbedrijf over de regio Rotterdam tegen Rijnmond.
Oasen, dat verantwoordelijk is voor het water in het oosten van onze regio, zegt ook dat er nu geen problemen zijn, maar als er niks gebeurt, moeten in aanloop naar 2030 de reserves aangesproken moeten worden.

Hoe zit dat met andere regio's?

Daar treden eerder problemen op. Zo moeten verschillende waterbedrijven acuut opschalen. Zo staat Evides bijvoorbeeld wel in delen van de provincie Zeeland voor een uitdaging. Reden is dat daar voornamelijk zout water ter beschikking is en dat nu niet als drinkwater gebruikt kan worden.
Een reservoir van Evides Waterbedrijf
Een reservoir van Evides Waterbedrijf © Rijnmond

Wat gaat er nu gebeuren?

Evides zegt pompstations uit te gaan breiden en meer leidingen te zullen gaan regelen. Oasen wil voor 2030 ook de winningen gaan uitbreiden, met een locatie in Nieuw-Lekkerland. Dat regio's elkaar helpen, is lastig: "Dat kan in beperkte mate. We kunnen wel noodleveringen doen, maar dat is echt bedoeld voor calamiteiten. En we hebben nog tien jaar de tijd om aan die stijgende vraag van schoon drinkwater te voldoen", zegt Vink van Evides.

Wat is de belangrijkste tip?

"Water uit de kraan is heel normaal. Het lijkt erg vanzelfsprekend", merkt Vink op. "Maar wij roepen in tijd van droogte, maar ook nu het buiten zo plenst op om zuinig om te gaan met drinkwater."