WONEN

Vlaardingen levert eerste van 318 flexwoningen op

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Bijna de helft van de woningvoorraad in Vlaardingen (47,6 procent) bestaat uit sociale huurwoningen. Daarmee voldoet deze gemeente ruimschoots aan de norm van 30 procent die minister De Jonge oplegt. Alleen Rotterdam (54,7 procent) staat hoger. Met 13,2 procent sociale koopwoningen scoort Vlaardingen ook hoog, maar net iets onder buurman Schiedam (16,4 procent).
Alleen Dordrecht (26 procent) en Alblasserdam (25 procent) hebben een hoger percentage sociale koopwoningen, maar in die gemeenten zijn huizen met een waarde tot 225 mille meegerekend. Dat is hoger dan de 210 mille, die gemeenten in Rotterdam-Rijnmond aanhouden als bovengrens voor sociale koopwoningen.
Wie op zoek is naar een sociale huurwoning in Vlaardingen, staat gemiddeld zo’n 3,4 jaar ingeschreven voor er een huurcontract is ondertekend. Dit is korter dan in buurgemeente Schiedam (4,25 jaar). maar langer dan bijvoorbeeld in Capelle aan den IJssel (2,2 jaar).

Flexwoningen

Startende kopers worden op meer manieren geholpen in Vlaardingen. Naast de starterslening, die het gat dicht tussen de koopsom en het maximale bedrag dat een starter aan hypotheek kan krijgen, biedt de gemeente flexwoningen aan. De eerste van 318 stuks zijn deze zomer opgeleverd. Deze studio’s zijn te huur voor maximaal twee jaar en bieden de kans een eerste stap te zetten naar een eigen woonplek.
De veertien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben met de aangesloten woningcorporaties en de provincie in 2019 een Regioakkoord ondertekend. Daarin staan afspraken over de uitbreiding van het aantal woningen in de regio om een betere balans in het woningaanbod te krijgen. Daarvoor komt eind dit jaar een nieuw akkoord in de plaats.
Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat de woningmarktafspraken van toen niet voldoen aan de behoeften van de inwoners van de regio van nu. Met name is grotere behoefte aan sociale en middeldure woningen. In de regio zal daarvoor door diverse gemeenten een inhaalslag gemaakt moeten worden.

Minder sociale woningen

Voor Vlaardingen zelf geldt dat niet. De gemeente stelt in haar woonvisie dat het aandeel sociale corporatiewoningen daalt van 43 naar 38 procent: "Dit betekent geen afname in absolute zin, maar enkel relatief omdat Vlaardingen tot 2030 flinke bouwambities heeft in het duurdere prijssegment."

Obstakels

Bij nieuwe bouwplannen loopt Vlaardingen tegen dezelfde problemen aan als zoveel andere gemeenten: oplopende bouwkosten, tekorten aan bouwvakkers en overheidspersoneel, bezwaren van omwonenden, milieuproblematiek en tijdrovende procedures.
Vlaardingen kan het eind van de woningnood ook niet voorspellen: “Hier is geen eenduidig antwoord op te formuleren. Ook voor Vlaardingen geldt dat alle langdurige inspanningen moeten leiden tot een vermindering van de woningnood met als inzet het bouwen van nieuwe woningen om de stad in balans te krijgen."