WONEN

Nergens in de regio zo weinig sociale huur als in Westvoorne; gemeente ziet extra obstakels voor nieuwe bouwplannen

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Nergens in de regio is het percentage sociale huurwoningen zo laag als in de gemeente Westvoorne. Met nog geen 16 procent van de totale woningvoorraad haalt deze gemeente de 30 procent norm van minister Hugo de Jonge bij lange na niet. Een inhaalslag lijkt onhaalbaar, geen enkele gemeente meldt zoveel problemen bij nieuwe bouwplannen als Westvoorne.
De gemeente blijft ver achter bij de andere gemeenten op Voorne-Putten. Nissewaard heeft daar het hoogste percentage sociale huur: 38 procent. Daarna volgen Hellevoetsluis (30 procent) en Brielle (23,75 procent). Alleen Lansingerland (19 procent) scoort van de gemeenten in de regio Rijnmond net als Westvoorne onder de 20 procent.

Starters

Ook qua sociale koop (woningwaarde tot 210 mille) scoort Westvoorne slecht. Alleen Lansingerland (0,4 procent) heeft procentueel minder sociale koopwoningen dan Westvoorne (1,5 procent). Voor starters is er - als ze een woning kunnen vinden - naast de door veel gemeenten gehanteerde starterslening nog de koopgarantregeling.
Met de starterslening wordt het gat gedicht tussen de koopprijs van een woning en het maximaal hypotheekbedrag dat een starter kan lenen. Bij Koopgarant krijg je korting op de koopprijs, maar ben je verplicht om bij verhuizing de woning terug te verkopen aan de woningcorporatie of ontwikkelaar waarvan je de woning kocht.

Wachttijd

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning in de gemeente Westvoorne, moet daar gemiddeld zo'n 3,5 jaar op wachten. Zo’n 5.300 mensen staan ingeschreven bij een woningcorporatie als woningzoekend in Westvoorne. Het langst wacht je op Voorne-Putten als je een woning zoekt in Brielle: 4,9 jaar. Het ontloopt elkaar niet veel, want in Hellevoetsluis is de wachttijd 4,4 jaar en in Nissewaard 4,3 jaar.

Regioakkoord

Westvoorne werkt met 13 andere gemeenten aan een nieuw Regioakkoord, waarin woningmarktafspraken gemaakt worden die tegemoet komen aan de gestegen vraag naar sociale woningen.Westvoorne zelf zegt te streven naar "35 procent sociale huur per nieuw woningbouwproject."
Oplopende bouwkosten, personeelstekorten en bezwaren van omwonenden zijn problemen die meerdere gemeenten ondervinden bij het uitbreiden van de huidige woonvoorraad. Westvoorne zegt tegen "extra uitdagingen" aan te lopen, zoals het behoud van de karakteristieke dorpskenmerken, de stikstofopgave (de gemeente ligt tegen een Natura 2000-gebied) en de weinig beschikbare bouwlocaties.