WONEN

Geen inkijkje in lokale bouwplannen Albrandswaard

Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen.
Een meerderheid van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft minder dan 30 procent sociale huurwoningen. © Pexels/Pixabay
Met 25,7 procent sociale huurwoningen haalt Albrandswaard niet de door minister De Jonge verlangde dertig procent van de gemeentelijke woningvoorraad. Met amper één procent sociale koopwoningen (honderd, met een waarde tot 210 mille) kan Albrandswaard huishoudens met een klein inkomen nauwelijks alternatieven bieden.
Albrandswaard heeft een iets hoger percentage sociale huur dan buurgemeenten Ridderkerk (25,7 om 24,4) en Barendrecht (21,7). De 21.448 woningzoekenden moeten in Albrandswaard gemiddeld ‘slechts’ 2,6 jaar op een sociale woning wachten. Aanzienlijk korter dan in Barendrecht (7,2 jaar) en Ridderkerk (4,6 jaar).
Niet onvermeld kan blijven dat Albrandswaard als enige van de 25 gemeenten niet meewerkte aan de enquête van Rijnmond en lokale omroepen in de regio. Diverse cijfers van Albrandswaard konden uit andere bronnen gehaald worden, maar een inkijkje in de lokale bouwplannen kan hier zodoende niet gegeven worden.
In 2020 is Albrandswaard door de provincie Zuid-Holland aangesproken over te weinig sociale huurwoningen in de nieuwbouwplannen. Na die aanwijzing besloot de gemeente 100 extra woningen te bouwen.

Regionale woningafspraken

Op regionaal niveau heeft Albrandswaard met dertien andere gemeenten in Rotterdam-Rijnmond in 2016 en 2019 bouwafspraken gemaakt, maar nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat de behoefte aan sociale- en middeldure woningen hoger is dan toen werd aangenomen. Daarom worden de regionale woningmarktafspraken nog voor het eind van dit jaar herzien.
Op de website van de gemeente is te lezen dat Albrandswaard al vanaf 2014 een starterslening kent. Daarmee kan het gat gedicht worden tussen de koopsom van een woning en het maximale hypotheekbedrag dat een starter kan lenen.