nieuws

Fraude met tentamens op Zadkine

Twee docenten en een teamleider van de opleiding logistiek van ROC Zadkine in Rotterdam zijn geschorst. Zij worden er van verdacht leerlingen te hebben laten oefenen met de opgaven en antwoorden van de (latere) officiële tentamens. Door de fraude zouden 41 leerlingen zijn bevoordeeld. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS.
De leerlingen zitten op de twee-jarige opleiding niveau 3 logistiek. De leergang 2015 telt 120 leerlingen, variërend in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Van 41 leerlingen wordt vermoed dat zij tentamens hebben gemaakt met voorkennis van de vragen en de antwoorden. Het gaat om vijf verschillende tentamens. Zestig tentamens zijn ongeldig verklaard.
De leiding van ROC Zadkine werd twee weken geleden door de vertrouwenspersoon van de vestiging aan de Aluminiumstraat in Rotterdam op de hoogte gesteld. Drie leerkrachten zouden de tentamenfraude bij de vertrouwenspersoon hebben gemeld.
Na gesprekken met betrokkenen is onmiddellijk een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Ook werd de tentamencommissie gewijzigd en moest iemand alle tentamens van de opleiding onderzoeken. Vervolgens zijn ook de Onderwijsinspectie, de raad van toezicht van Zadkine en wethouder De Jonge geïnformeerd.

Passie


Luc Verburgh, voorzitter van het college van bestuur, is geschokt. ''Hoeveel passie je ook hebt om leerlingen te helpen, dit is een doodzonde,'' vindt hij.
De teamleider en de twee docenten zouden een jaar geleden met hun activiteiten zijn begonnen. Zij benaderden leerlingen die te weinig naar school kwamen.
De drie wilden de leerlingen vooral een zetje geven. ''Ze wilden hen helpen om te slagen. Dat kun je doen door bijlessen en door oefentoetsen te maken. Ze zijn over de grens gegaan met hun handelen'', zegt Verburgh resoluut.

Kluis


Eén van de leerkrachten had de bevoegdheid om de tentamens uit een kluis te halen. De sleutel van die kluis zou, volgens informatie waarover de NOS en RTV Rijnmond beschikken, langer dan normaal afwezig zijn geweest.
Ook zou, volgens dezelfde informatie, toen al bij een leidinggevende op de Aluminiumstraat melding zijn gemaakt van vreemde praktijken. Verburgh: ''Maar die informatie heeft ons nooit bereikt. Helaas, want dan hadden we eerder ingegrepen.''
In februari van dit jaar ontstond op de opleiding logistiek argwaan rond een tentamen. De corrector constateerde vreemde zaken. Het tentamen werd ongeldig verklaard, maar de Zadkine-top werd opnieuw niet geïnformeerd.

Aan het rollen


Pas twee weken geleden kwam de zaak daadwerkelijk aan het rollen toen drie leerkrachten aanklopten bij de vertrouwenspersoon. Die informeerde Verburgh. 'We zijn direct de gesprekken aangegaan. Ik heb die avond nauwelijks kunnen slapen'', bekent Luc Verburgh.'
Vrijdag heeft hij opnieuw de Onderwijsinspectie geïnformeerd. De 79 studenten die niet betrokken zijn bij de fraude moeten hun opleiding op tijd kunnen afronden. Over de maatregelen tegen de drie personeelsleden is nog geen besluit genomen.

Presentie


Naast de fraude heeft Verburgh tegelijkertijd ook melding gekregen van het sjoemelen met absentiecijfers. Leraren bleken soms een hele klas als aanwezig te melden, terwijl de helft er niet was.
''Ook dat kan niet. Daar hebben we nog indringende gesprekken over,'' verzekert de voorzitter. Door leerlingen aanwezig te melden, verliezen mbo-leerlingen niet hun studiebeurs.
Een paar jaar geleden deden dezelfde verhalen over absentiecijfers rond Albeda en Zadkine. Een onderzoek van het ministerie leidde niet tot maatregelen.

Reageren? Stuur een mail naar sjoerd.bootsma@rijnmond.nl