nieuws

Loop je onder een ladder door dan krijg je vanzelf ruzie?!

Dat wordt ruzie...
Dat wordt ruzie...
De moeder van Inge Klip verbood haar vroeger onder een ladder door te lopen want dan zou je ruzie krijgen. Waarom zei men dit?

Antwoord

Het stamt uit de vaststelling dat een ladder die ergens tegenaan leunt een natuurlijke driehoek vormt met de muur en de grond. Omdat de driehoek het traditionele symbool is van de (leer van de ) drieënheid, werd dit beschouwd als een zeer oneerbiedige daad. Wie het toch deed werd ervan verdacht dat hij de duivel vereerde en diende.
Daarbij vormden ladders een middel waardoor onze voorouders dichter bij de goden meenden te geraken, zoals de Jacobsladder in de Bijbel die in de droom van Jacob tot aan de hemel reikte.
Ladders werden ook in verband gebracht met angst voor galgen. In Amerika en Europa waren die in het verleden zo hoog dat er een ladder voor nodig was om het touw te bevestigen.
En er was een ladder nodig om het soms al in ontbinding verkerende lichaam te verwijderen.
Daaruit ontwikkelde zich de overtuiging dat wie onder een ladder door durfde te gaan, door de dood getroffen kon worden.
Verder is het ook gewoon praktisch, omdat je anders als er iemand op de ladder aan het werk is, iets op je hoofd kan krijgen, zoals verf, water of gereedschap.

Bron

Lauvrijs, Bart
Vrijdag de 13e : van zwarte katten tot het vinden van een klavertje vier.(1997)
Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.