ROTTERDAM

Begroting Rotterdam: 'De zorg is letterlijk het zorgenkindje van dit college'

Presentatie van het Rotterdamse coalitieakkoord 'Eén stad'
Presentatie van het Rotterdamse coalitieakkoord 'Eén stad' © Rijnmond
Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam heeft woensdag de begroting gepresenteerd. Wat kunnen minderbedeelde Rotterdammers verwachten? Welk antwoord heeft Rotterdam op jongeren die het criminele pad op glijden? En welke prijskaartjes hangen daaraan?
Het huishoudboekje van Rotterdam is op orde. Er is een goede spaarpot en de begroting voor de komende jaren laat geen tekorten zien. Maar toch wordt het voor de stad een moeilijke tijd. Nu al zijn er veel Rotterdammers die kampen met de gevolgen van de sterk gestegen prijzen van energie en boodschappen. En dan moet de winter nog beginnen.

Armoede

Voor armoede wordt dit jaar eenmalig 20 miljoen euro extra ingezet om (kinder)armoede aan te pakken. Daarnaast is er de komende jaren steeds 11 miljoen beschikbaar. Dat geld is hard nodig zegt Enes Yigit, wethouder armoedebestrijding. "We zien dat er Rotterdammers zijn die met een lege maag gaan slapen. Ik was twee weken geleden bij de opening van de kledingbank. Heel veel Rotterdammers kunnen geen kleding kopen. Het gaat om basisbehoeften die op orde moeten zijn."
Rotterdam kan het probleem niet alleen oplossen en heeft hulp van het Rijk en stichtingen en verenigingen in de stad gevraagd. Begin oktober zal duidelijk zijn hoe het plan van de armoede-aanpak er concreet gaat uitzien.
Veel Rotterdammers hebben zorgen hoe ze nu door de gestegen energieprijzen rond moeten komen. Om duidelijk te krijgen hoeveel dat er zijn en tegen welke problemen ze aan lopen is er speciaal team ingesteld dat de wethouders informeert hoe het met mensen en bedrijven gaat. Er kan dan gekeken worden of de hulp vanuit het Rijk voldoende is of dat er in de stad nog hulp geboden kan worden.
Wethouder Tim Versnel zegt dat steeds meer mensen in de knel komen. "De laatste signalen zijn dat er ook steeds meer sportscholen, buurttheaters, andere culturele instellingen en kleine zelfstandigen in de problemen komen. Het Rijk trekt veel geld uit maar dat is er pas vanaf januari. Wij als stad moeten nu zorgen dat de mensen de tijd tot januari kunnen overbruggen".
Meer Rotterdammers in geldproblemen
Om toch maar enige verlichting te hebben is besloten de OZB minder te verhogen. Zou het normaal om een stijging tot 8 procent gaan, nu komt het op de helft uit. De afvalstoffenheffing zal dit jaar niet omhoog gaan.

Meer geld voor Zuid

Voor de verbetering van Rotterdam-Zuid wordt de komende vier jaar veel meer geld uitgetrokken dan tot nu toe gebeurde. Verantwoordelijk wethouder Tim Versnel: "We gaan als stad 257 miljoen investeren. We verwachten dat er een zelfde bedrag vanuit het Rijk komt. In totaal hebben we dan meer als een half miljard voor Zuid beschikbaar".
Dat geld zal vooral gaan naar het verbeteren van de woningen. Ook is het de bedoeling dat meer mensen een baan vinden en dat de kwaliteit van het onderwijs en de schoolresultaten flink zullen verbeteren.

Veiliger, schoner en minder crimineel

Er wordt ook veel geld uitgetrokken voor het schoon en veilig maken van de stad. Zo komen er meer boa's, die ook 's avonds laat gaan werken op plekken waar regelmatig (drugs)overlast is. Om de vuiloverlast aan te pakken worden de reinigingsteams vaker ingezet, ook in het weekend. Ook wordt er gerekend op veel extra geld uit Den Haag om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken en om te zorgen dat jongeren niet het verkeerde (drugs)pad op gaan.
Burgermeester Aboutaleb is blij dat het kabinet een bedrag van 24 miljoen heeft vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning in de havens. Aboutaleb zegt dat zijn team plannen zal indienen voor een bedrag van 16,5 miljoen. "Als de tekenen mij niet bedriegen dan kunnen wij die pot ook binnenhalen", aldus de burgemeester. Om wat voor maatregelen het gaat is nog niet bekendgemaakt.
Ook wil Rotterdam geld hebben voor preventie. Hulp en voorlichting moet voorkomen dat de jongeren de (drugs)criminaliteit in gaan. Voor het eerst is er daar in Den Haag geld voor.
Rotterdam wil geld Den Haag voor preventie jongeren

Zorg

Als er een post is die het de komende jaren zwaar gaat krijgen dan is het de zorg. Alle gemeenten hebben te maken met stijgende zorgkosten. De vraag wordt steeds groter en gemeenten krijgen structureel te weinig geld vanuit het Rijk. Als er niets gebeurt dan kan het tekort oplopen tot 200 miljoen euro voor Rotterdam. De stad heeft nu gesprekken met het Rijk over oplossingen en de wethouder moet op zoek naar andere werkwijzen en dus bezuinigingen. "De zorg is echt letterlijk het zorgenkindje van dit college", vat loco-burgemeester Robert Simons de situatie samen.