nieuws

CPB waarschuwt voor risico's politieke koers

kamer_wikipedia
kamer_wikipedia
Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt voor de risico's van de politieke koers van Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voor de Nederlandse economie. Dat schrijft het adviesorgaan in een dinsdag gepubliceerd rapport.
Zo is aan de ene kant niet duidelijk hoe het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump zal uitpakken en hoe zijn regering zich zal opstellen tegenover internationale instellingen, handel en regulering van de financiële sector.
Ook worden alom vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van de eurozone. Die twijfel alleen al kan volgens het adviesorgaan, samen met het aanstaande vertrek van de Britten uit de Europese Unie, vervolgens leiden tot verdere versnippering van Europa. Het CPB wijst onder meer op de verharde toon in de brexit-onderhandelingen, die mogelijke hogere economische kosten met zich meebrengen.
Wel schrijft het CPB dat deze risico’s de stabiliteit van de financiële markten in 2016 en de eerste helft van 2017 nauwelijks leken te deren.
Verder blijft het CPB kritisch op het zeer ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), onder meer omdat onduidelijk is wat er aan het einde van het jaar gaat gebeuren met het aankoopprogramma van obligaties door de ECB. Volgens het adviesorgaan kan onzekerheid over de afbouw van de grote portefeuille obligaties onder meer leiden tot schommelingen op de financiële markten en hogere rentes.
Verder waarschuwt het CPB voor de positie van met name levensverzekeraars als gevolg van de aanhoudende lage rente die de vermogenspositie ondermijnt. Anders dan bij pensioenfondsen is er voor levensverzekeraars minder kans op herstel. Dat komt onder meer doordat potentiële claims als gevolg van de woekerpolisaffaire herstructurering in de weg staan.
Aan de andere kant kunnen huishoudens, bedrijven en overheden blijven profiteren van lage rentelasten. Bij sterk oplopende rentes kan bij een aantal zuidelijke eurolanden opnieuw de beheersbaarheid van schulden ,,problematisch" worden, aldus het adviesorgaan.