nieuws

Blankenburgtunnel: langer wachten op uitspraak Raad van State

De Raad van State doet voorlopig geen uitspraak over wel of geen aanleg van de Blankenburgtunnel. Het hoogste Nederlandse juridisch orgaan heeft het advies van het Europees Hof nodig om tot een conclusie te komen. Dat kan nog een jaar duren.
Het hete hangijzer is stikstof, of beter gezegd het Programma Aanpak Stikstof van de Rijksoverheid.
Volgens bezwaarmakers in ongeveer tweehonderd zaken die liggen bij de Raad van State zijn de Nederlandse maatstaven rondom stikstof in strijd met Europees recht.
Het gaat vooral om zaken rond veehouderij, maar bijvoorbeeld ook een logistiek park in Moerdijk.
Het bezwaar van de partijen die tegen de komst van de Blankenburgtunnel zijn, werd in december vorig jaar door de Raad van State behandeld.
De Midden-Delfland Vereniging was één van hen. Voorzitter Koos Karssen zegt gelukkig te zijn met de uitspraak. "Stikstof is een schadelijk voor de volksgezondheid. Dit plan gaat ons te ver. Wat ons betreft komt er van uitstel afstel."
Het zou door deze juridische procedure lastiger kunnen worden om een aannemer te vinden. Die houden doorgaans niet van onzekerheid rondom de projecten waar ze zich aan verbinden.
Vorige maand liet de Raad weten dat er ook voor de EU een rol is weggelegd in de stikstof-kwestie.
''We hebben het Europees Hof vragen gesteld over dit onderwerp, met het verzoek om voor 1 juli 2018 met een antwoord te komen'', vertelt een woordvoerder van de Raad van State.
Na het advies van het Hof in Luxemburg heeft de Raad van State nog tijd nodig om een een besluit te nemen.

Geen uitstel

De juridische vertraging betekent volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu geen uitstel van de geplande openstelling van de tunnel in 2022. ''Dat is niet aan de orde. Als de aanleg in het najaar van 2018 begint, wordt die datum gehaald.''
Zolang zaken bij Raad van State niet zijn geschorst, kunnen partijen wel voorbereidende werkzaamheden doorzetten. Die worden door Rijkswaterstaat ook uitgevoerd.
De Blankenburgtunnel verbindt de Rijkswegen A15 en A20 en moet tussen Rozenburg en Vlaardingen komen.